• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

reside

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9805

RESIDE = [ri'zayd] verb
ikamet etmek, oturmak * eşanlamlı : live, dwell, abide, stay, lodge, inhabit
İngilizce örnek : The Browns reside in a large house in Istanbul.
Türkçe çevirisi : Brownlar, İstanbul’da büyük bir evde kalıyor.
İngilizce örnek : The secret resides in not hurrying.
Türkçe çevirisi : İşin sırrı, acele etmemekte.

1: 0 ms