• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exist

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1360

matematik

EXIST = [ig'zist] verb
var olmak, mevcut olmak, olmak, bulunmak; yaşamak
İngilizce örnek : Man can't exist without food.
Türkçe çevirisi : İnsanoğlu yiyeceksiz yaşayamaz.
İngilizce örnek : Did Nasreddin Hoca really exist?
Türkçe çevirisi : Nasreddin Hoca gerçekten yaşadı mı?
İngilizce örnek : Salt exists in solution in the sea.
Türkçe çevirisi : Tuz denizde eriyik halinde bulunur.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms