• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sit

Türkçe - İngilizce

ad / noun 3

kültür / culture

SIT nasıl okunur, okunuşu /sit/ eylem [past tense : sat, past participle : sat, -ing : sitting]

sit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2057

ana kullanım 2

SIT = [sit] verb
sat [set]
1 oturmak * eşanlamlı : rest, be seated, squat, settle, perch, seat * karşıtanlamlı : stand
İngilizce örnek : May I sit here?
Türkçe çevirisi : Buraya oturabilir miyim?
İngilizce örnek : We sat on the porch.
Türkçe çevirisi : Verandada oturduk.
İngilizce örnek : John is sitting beside his brother.
Türkçe çevirisi : John erkek kardeşinin yanında oturuyor.
İngilizce örnek : She is sitting in the shade.
Türkçe çevirisi : Gölgede oturuyor.
İngilizce örnek : It was raining while we were sitting in the restaurant.
Türkçe çevirisi : Biz restoranda otururken yağmur yağıyordu.
2 toplanmak * eşanlamlı : assemble, meet, preside
* sit about = kon. hiçbir şey yapmamak
* sit back = boş boş oturmak
* sit down = oturmak
İngilizce örnek : He sat down on the floor.
Türkçe çevirisi : Yere oturdu.
İngilizce örnek : Why don't you sit down?
Türkçe çevirisi : Otursana.
İngilizce örnek : We were just about to sit down to dinner.
Türkçe çevirisi : Yemeğe oturmak üzereydik.
İngilizce örnek : He sat down beside her.
Türkçe çevirisi : Onun yanına oturdu.
* sit for = sınava girmek
* sit in = vekâlet etmek
* sit out = 1 sonuna kadar kalmak
2 yer almamak
* sit up = 1 geç saatlere kadar oturmak
2 dik oturmak

1: 0 ms