• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

appear

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 662

bilişim

APPEAR = [ı'piı] verb
1 görünmek, ortaya çıkmak * eşanlamlı : look, seem
İngilizce örnek : I'm not interested in appearing on television!
Türkçe çevirisi : Televizyona çıkmakla ilgilenmiyorum.
İngilizce örnek : Pictures of models appear in newspapers and in magazines.
Türkçe çevirisi : Modellerin resimleri gazete ve dergilerde çıkar.
İngilizce örnek : The accused man will appear before a judge tomorrow.
Türkçe çevirisi : Sanık yarın yargıç huzuruna çıkacak.
2 varmak, gelmek * eşanlamlı : arrive, emerge, arise * karşıtanlamlı : disappear, vanish
İngilizce örnek : He finally appeared at ten o'clock.
Türkçe çevirisi : Sonunda saat onda geldi.
3 gibi görünmek
İngilizce örnek : She appeared happy.
Türkçe çevirisi : Mutlu gibi görünüyor.
İngilizce örnek : The boss appears (to be) angry today.
Türkçe çevirisi : Patron bugün kızgın görünüyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms