• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

waste

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2342

WASTE = [weyst] noun
1 israf, savurganlık * eşanlamlı : consumption, dissipation, prodigality, squandering, loss, extravagance, wastefulness * karşıtanlamlı : economy
İngilizce örnek : Watching film all day long is a thorough waste of time.
Türkçe çevirisi : Bütün gün film izlemek tam bir vakit kaybı.
İngilizce örnek : The trip was a complete waste of money.
Türkçe çevirisi : Seyahat tam bir para israfı idi.
2 artık madde, atık * eşanlamlı : rubbish, refuse, trash, garbage
İngilizce örnek : Industrial waste causes pollution.
Türkçe çevirisi : Sanayi atığı çevre kirliliğine yol açar.
İngilizce örnek : Radioactive waste must be carefully stored until it can safely be disposed of.
Türkçe çevirisi : Radyoaktif atıklar, emniyetle atılana kadar, dikkatle depolanmalıdır.
3 boş arazi, çöl * eşanlamlı : wasteland, desert
¤ adjective
1 artık * eşanlamlı : unused, useless, superfluous, leftover
2 boş, çorak * eşanlamlı : desolate, desert, barren, bare; uninhabited, deserted, empty * karşıtanlamlı : cultivated
¤ verb
israf etmek, çarçur etmek * eşanlamlı : squander, fritter away, misspend, dissipate, lose, use up, consume * karşıtanlamlı : save
İngilizce örnek : Don’t waste paper.
Türkçe çevirisi : Kâğıdı israf etme.
İngilizce örnek : Don't waste your time playing silly games.
Türkçe çevirisi : Aptalca oyunlar oynayarak vaktini israf etme.
* go/run to waste = israf olmak, ziyan olmak
* lay waste = harap etmek, yıkıp yakmak
* waste one's breath = çenesini boşa yormak

1: 0 ms