• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

waste

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2342

ana kullanım 1

01. atık 02. artık 03. çöp 04. döküntü 05. süprüntü 06. kalıntı 07. kırpıntı 08. ıskarta 09. hurda 10. çıktı 11. atık madde 12. artık madde 13. israf 14. çarçur 15. savurganlık 16. boşa harcama 17. sarfiyat 18. zayiat 19. ziyan 20. heder etme 21. telef etme 22. yok etme 23. yok olma 24. heba 25. heder 26. telef 27. kaçırma 28. kaybetme 29. yıkım 30. harabiyet 31. harabe 32. virane 33. yıpratma 34. aşındırma 35. yıpranma 36. aşınma 37. kayıp 38. fire 39. boş arazi 40. metrûk arazi 41. ıssız yer 42. ekilmemiş arazi 43. ekilmemiş toprak 44. kullanılmayan arazi 45. beyaban 46. çöl 47. bok 48. pislik 49. sidik 50. azalma 51. zayıflama 52. tedrici kayıp 53. kıymetin azalması 54. kazı toprağı

ana kullanım 2

01. harcamak 02. israf etmek 03. çarçur etmek 04. saçıp savurmak 05. havaya savurmak 06. har vurup harman savurmak 07. savurmak 08. boşa harcamak 09. boşuna harcamak 10. suya salmak 11. yele vermek 12. boşa geçirmek 13. boş yere harcamak 14. ziyan etmek 15. heder etmek 16. heba etmek 17. telef etmek 18. kaybetmek 19. harap etmek 20. viraneye çevirmek 21. tahrip etmek 22. kaçırmak 23. değerlendirememek 24. yerinde kullanmamak 25. çoraklaştırmak 26. çorak hale getirmek 27. tüketmek 28. yıpratmak 29. aşındırmak 30. zarar vermek 31. hezimete uğratmak 32. öldürmek 33. tükenmek 34. bitmek 35. yıpranmak 36. aşınmak 37. araya vermek 38. dağılmak 39. saçılmak 40. güçten düşmek 41. zayıflamak 42. eritmek 43. gittikçe eritmek 44. güçten düşürmek 45. zayıflatmak 46. gittikçe zayıflatmak 47. ziyan olmak 48. heba olmak

ana kullanım 3

01. işe yaramaz 02. işe yaramayan 03. kullanılmaz 04. kullanılmayan 05. artık 06. atılmış 07. atık 08. atıntı 09. ıskarta 10. süprüntü 11. çer çöp 12. boş 13. ıssız 14. terk edilmiş 15. kıraç 16. viran 17. harap 18. hali 19. şenliksiz 20. monoton 21. sıkıcı 22. sıkıntı veren 23. kasvetli 24. çarçur edilen 25. israf edilen 26. boşa harcanan 27. ekilmemiş 28. çorak 29. boz

baskı

01. döküntü kâğıt 02. kırpıntı kâğıt

ekonomi

01. iktisadi bir gelir getirmeyen harcama 02. ekonomik yararı olmayan emek ve gereç sarfı

fizyoloji

01. dışkısal 02. bedenden atılan

madencilik

01. maden artığı 02. yıkama tesisi artıkları

ormancılık

01. ağacın değerlendirimeyen kısmı 02. tomruğun değerlendirimeyen kısmı 03. kereste fabrikası artığı 04. testere artığı 05. talaş

teknik 1

01. kullanılmış 02. çürük 03. yanmış 04. atık toplayan 05. atık boşaltan 06. işe yaramaz maddeleri toplayan 07. işe yaramaz maddeleri boşaltan 08. artık madde taşıyan

teknik 2

01. atık 02. artık 03. atık madde 04. artık madde 05. kalıntı 06. kırpıntı 07. rende talaşı

tekstil

01. kendir deşesi 02. hatalı ürün 03. ikinci kalite ürün

WASTE = [weyst] noun
1 israf, savurganlık * eşanlamlı : consumption, dissipation, prodigality, squandering, loss, extravagance, wastefulness * karşıtanlamlı : economy
İngilizce örnek : Watching film all day long is a thorough waste of time.
Türkçe çevirisi : Bütün gün film izlemek tam bir vakit kaybı.
İngilizce örnek : The trip was a complete waste of money.
Türkçe çevirisi : Seyahat tam bir para israfı idi.
2 artık madde, atık * eşanlamlı : rubbish, refuse, trash, garbage
İngilizce örnek : Industrial waste causes pollution.
Türkçe çevirisi : Sanayi atığı çevre kirliliğine yol açar.
İngilizce örnek : Radioactive waste must be carefully stored until it can safely be disposed of.
Türkçe çevirisi : Radyoaktif atıklar, emniyetle atılana kadar, dikkatle depolanmalıdır.
3 boş arazi, çöl * eşanlamlı : wasteland, desert
¤ adjective
1 artık * eşanlamlı : unused, useless, superfluous, leftover
2 boş, çorak * eşanlamlı : desolate, desert, barren, bare; uninhabited, deserted, empty * karşıtanlamlı : cultivated
¤ verb
israf etmek, çarçur etmek * eşanlamlı : squander, fritter away, misspend, dissipate, lose, use up, consume * karşıtanlamlı : save
İngilizce örnek : Don’t waste paper.
Türkçe çevirisi : Kâğıdı israf etme.
İngilizce örnek : Don't waste your time playing silly games.
Türkçe çevirisi : Aptalca oyunlar oynayarak vaktini israf etme.
* go/run to waste = israf olmak, ziyan olmak
* lay waste = harap etmek, yıkıp yakmak
* waste one's breath = çenesini boşa yormak

1: 0 ms