• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fire

Türkçe - İngilizce

isim / noun

muhasebe

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) Üretimde ortaya çıkan ve değersiz olan ürün artıklarıdır.

fire = eksinti [eski terim - öz Türkçe]

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) 1. Malların saklanması veya taşınması sırasında, kuruma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilme veya ağırlık kaybı. 2. Üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin teknik özellikleri ve kullanış biçimlerine göre toz ve ufak parçalar biçiminde ya da buharlaşma yoluyla yok olması.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) Bir eşyanın yapımı için tüketilen toplam gereçle, tamamlanmış işteki gereç arasındaki fark.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) Daima, herzaman.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) Hayvan vergisi.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) Şırası çıkarılmış üzüm posası.

FİRE = (fire nedir; fire ne demek; fire İngilizcesi) tic. 1. Ağırlık yitimi. 2. Bir iş yapılırken çıkan artık parça. 3. sf. Eksik, noksan.

fire

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 672

ad / noun – military

ad / noun – nautical

ad / noun – sports

eylem / verb – automitive

eylem / verb – military

eylem / verb – nautical

ifade / phrase

FIRE = ['fayı] noun
1 ateş, alev, yanma * eşanlamlı : burning, combustion, spark, flame, blaze
İngilizce örnek : We lit a camp fire and sat around it.
Türkçe çevirisi : Kamp ateşi yaktık ve onun çevresinde oturduk.
2 yangın
İngilizce örnek : All of her books burned up in the fire.
Türkçe çevirisi : Bütün kitapları yangında yandı.
İngilizce örnek : Much of the forest was destroyed in the fire.
Türkçe çevirisi : Ormanın büyük bir kısmı yangında mahvoldu.
3 parıltı, parlaklık * eşanlamlı : light, radiance, lustre, sparkle
4 ateş etme * eşanlamlı : bombardment, barrage, fusillade
İngilizce örnek : The captain ordered the troops to open fire against the enemies.
Türkçe çevirisi : Yüzbaşı askerlere düşmana ateş açmalarını emretti.
İngilizce örnek : They remained under fire the whole night, and several of them were wounded.
Türkçe çevirisi : Bütün gece ateş altında kaldılar, ve onlardan birkaçı yaralandı.
¤ verb
1 yakmak, tutuşturmak * eşanlamlı : ignite, light, set fire to, set on fire * karşıtanlamlı : extinguish
2 (silah) ateş etmek, atmak * eşanlamlı : shoot
İngilizce örnek : He fired without aiming.
Türkçe çevirisi : Nişan almadan ateş etti.
İngilizce örnek : They are firing the big guns.
Türkçe çevirisi : Büyük toplarla ateş ediyorlar.
3 tahrik etmek, teşvik etmek * eşanlamlı : stir, stimulate, inspire, excite, arouse * karşıtanlamlı : damp
4 kon. işten çıkarmak, kovmak * eşanlamlı : dismiss, discharge, sack
İngilizce örnek : Anybody who is late for work will be fired.
Türkçe çevirisi : İşe geç kalan herkes işten atılacak.
İngilizce örnek : When her husband got fired, she started to look for a job.
Türkçe çevirisi : Kocası işte atılınca iş aramaya başladı.
* catch fire = alev almak, tutuşmak
İngilizce örnek : The roof fell in when the house caught fire.
Türkçe çevirisi : Ev ateş alınca çatı çöktü.
İngilizce örnek : When the hotel caught fire, the guests ran into the street.
Türkçe çevirisi : Otel tutuşunca konuklar sokağa koştular.
* fire alarm = yangın alarmı
* fire brigade = itfaiye
İngilizce örnek : The fire brigade came and put the fire out.
Türkçe çevirisi : İtfaiye geldi ve yangını söndürdü.
İngilizce örnek : Telephone the fire brigade; the house is on fire!
Türkçe çevirisi : İtfaiyeye telefon et, ev yanıyor!
* fire engine = itfaiye arabası
* fire escape = yangın merdiveni
İngilizce örnek : Nowhere in the entire hotel was there a fire escape!
Türkçe çevirisi : Otelin hiçbir yerinde bir yangın merdiveni yoktu!
* fire extinguisher = yangın söndürme aygıtı
* fire station = itfaiye merkezi
* firing line = ateş hattı
* on fire = alevler içinde, yanmakta
İngilizce örnek : Help! The house is on fire!
Türkçe çevirisi : İmdat! Ev yanıyor!
İngilizce örnek : The whole building is on fire.
Türkçe çevirisi : Bütün bina alevler içinde.

ilgili sözler / related words

a burnt child dreads the fire a folk dance performed around the fire at night a little wind kindles, much puts out the fire a. fire and forces allied perils aa fire accuracy of fire acquisition of targets for fire support acquisition of targets for fire support operations actionable fire add fuel to the fire adjust fire adjustment fire adjustment of artillery fire adjustment of fire advance fire advancing fire aimed fire air fire plan air rescue fire fighting airborne fire fighting system aircraft fire extinguisher aircraft fire fighting equipment aircraft rescue and fire fighting personnel airfield fire fighting unit airport fire fighting category airport rescue and fire fighting alert fire team alibi fire alternate traversing fire analysis of fire annihilation fire application of fire approximate adjustment fire arc of fire area fire area of fire arson fire artillary fire artillary fire control system artillery fire artillery fire control system as hot as fire asbestos fire curtain assault fire automatic fire automatic fire alarm automatic fire alarm system automatic fire extinguishing system automatic fire protection system automatic fire pump automobile fire extinguisher back fire ball of fire band of fire baptism of fire barrage fire base 0f fire batch fire battalion fire control system battery room fire protection be breathing fire be insured against fire be insured against fire and theft be on fire be on fire with be out of the frying pan into the fire be set on fire beacon fire become a glowing fire of red hot embers being set on fire between the frying pan and the fire bisque fire blank fire blazing fire blister fire refining board fire extinguisher boxes with dangerous goods on fire bracket fire breathe fire and brimstone broadside fire build a fire build a fire under build a fire under somebody build the fire burglar and fire alarms burn fire clay burner low fire setting burst fire sequence burst of fire bush fire cable fire calibration fire call fire call for a cease fire can I light a fire cannon fire carbon dioxide fire extinguisher carbon dioxide fire protection cargo on fire catch a fire catch fire catching fire cause a fire cease fire center fire certificate for the co2 fire extinguishing system certificate for the fire alarm certificate for the fire fighting extinguishers certificate for the sea water fire fighting appliances certificate of inspection of portable co2 fire extinguishers cessation of fire cevher hazırlamada meydana gelen fire check fire chemical fire chemical fire extinguisher chemical shell fire chief engineer in command of fire party clearing fields of fire clearing fire lanes close defensive fire close support fire close supporting fire collective fire combating a fire come under fire come under fire from somebody commence fire commencement of fire computerized fire control system concentrate fire concentrated fire concentration of fire conduct of fire cone of fire consumed by fire contact fire contain a fire containers on fire contingency zone fire contingent barrage fire contingent zone of fire continuos fire continuous fire continuous illumination fire contribution for fire prevention contribution for the fire prevention converging fire coordinated fire plan coordinated illumination fire counter battery fire counter fire countermortar fire counterpreparation fire countor fire cover with fire covering fire creeping fire criminal damage by fire cross fire cross fire injection crown fire crowning fire curtain of aa fire curtain of fire cyclic rate of fire damming of a fire damp the fire down day of fire dead fire declare a cease fire decorating fire deep support fire deep supporting fire deep-seated fire defensive fire degree of fire resistance delayed contact fire deliberate fire destruction fire destructive fire mission detection of fire deterrent fire direct fire direct fire sight direct fire sights direct support fire direct supporting fire director-type fire control dirty water will quench a fire discharge of fire arms distributed fire distribution of fire do not have\put too many irons in the fire draw somebody's fire (away from somebody or something) draw the fire away from somebody or something draw the fire of dry-pipe fire extinguisher system duct fire proofing dummy fire e.c. blank fire earthquake fire effect of fire effective fire electric fire enemy fire enfilade fire european forest fire information system even fire external fire performance extinguish a fire extinguishing a fire fail to fire failure to fire fall from the frying pan into the fire fall out of the frying pan into the fire fan a fire fat in the fire favorable fire area fazlalık, noksanlık ve fire tutanağı field of fire fight fire with fire final protective fire fire - brigade fire a broadside fire a cannon fire a furnace fire a gun fire a mine fire a pistol fire a question at fire a rifle fire a rocket fire a salute fire a shot fire a volley fire a warning shot fire a weapon fire access track fire adjustment fire adjustment board fire aisle fire alarm fire alarm button fire alarm cancelled fire alarm cancelled with routine watches posted fire alarm detector fire alarm device fire alarm devices fire alarm panel fire alarm signal fire alarm system fire alarmbox fire alarms fire altar fire and allied perils fire and allied perils insurance fire and brimstone fire and maneuver fire and movement fire and smoke damper fire and spark extinguisher fire and sword fire and theft insurance fire ant fire appliance fire area checked fire area roped off fire arm fire arms fire arts fire assay fire at fire at will fire away fire axe fire balloon fire bar fire bar element fire barrage fire barrier fire bars fire bay fire beater fire bed fire bell fire belt fire beyond fire blank fire blankets fire blight fire blight disease fire boat fire bomb fire boss fire box fire box steel fire break fire break belts fire brick fire bricks fire bridge fire brigade fire brigade charge fire bucket fire bulkhead fire by direct laying fire cabinet fire call fire cannot be hidden in flax fire capabilities chart fire capability fire cement fire chart fire class fire class a fire class b fire class c fire class d fire clay fire clay lining fire climax fire cock fire code fire command fire commissioner fire company fire compartment fire concentration fire cone fire containment fire control fire control car fire control code fire control detachment naval support fire control equipment fire control equipment operated from the ground fire control grid fire control instruments fire control lever fire control line fire control map fire control material fire control plan fire control radar fire control system fire coordination fire coordination area fire coordination line fire crack fire cracker welding fire cracking fire crest fire crew fire curtain fire dam fire damage fire damper fire dampers fire dance fire danger fire debris fire dedectors fire deduction fire department fire detection fire detection and alarm system fire detection and fire alarm systems fire detection equipment fire detection system fire detector fire direction fire direction center fire direction control computer fire direction net fire director fire discipline fire distribution fire dog fire door fire doors fire dried beet pulp fire drill fire duel fire duration fire eater fire ecology fire effect fire effects fire endurance fire endurance period fire engine fire engines fire escape fire escape equipment fire escape stairs fire escape window fire exit fire explosion fire extinction fire extinguisher fire extinguisher kit fire extinguishers fire extinguishing agent fire extinguishing applicances fire extinguishing bomb fire extinguishing equipment fire extinguishing means remain on stand by fire extinguishing media fire extinguishing organization fire extinguishing pump fire extinguishing sand fire extinguishing system fire extinguishing systems remain on stand by fire extinguishing vehicle fire extinguishing vessel fire fight fire fighters fire fighting fire fighting and drills fire fighting equipment fire fighting methods fire fighting vessel fire fighting water fire finish fire finished fire finished edge fire finished rim fire finisher fire finishing fire fişi fire flora fire foam fire for adjustment fire for effect fire from covered position fire gilt fire glass fire grate fire growth rate index fire guard fire guards fire handle fire hazard fire hazard testing fire hazards fire her up fire hole fire hook fire hose fire hose cabinet fire hoses fire hoses are run out fire hydrant fire hydrants fire in a low drive fire in a low shot fire in accommodation fire in accommodation is not extinguished yet fire in depth fire in engine room fire in engine room is extinguished fire in engine room under control fire in the hole fire in volleys fire indemnity fire initiation and growth fire instruction fire instructions fire insulation fire insulation products fire insurance fire insurance conditions fire insurance policy fire insurance premium fire insurance risks fire investigation fire iron fire irons fire is a good servant but a bad master fire is extinguished fire is not extinguished fire is restricted to accommodation area fire is restricted to engine space fire is spreading fire is under control fire kartı fire ladder fire ladders fire lane fire leaf fire line fire load fire loss fire loss adjuster fire loss assessment fire main fire mains fire mains under pressure fire man fire management

1: 0 ms