• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tabaka

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2030

anatomi

havacılık

isim / noun – sociology

madencilik

yerbilim

TABAKA = (tabaka nedir; tabaka ne demek; tabaka İngilizcesi) 1. jeol. Katman: Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor. 2. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. 3. Derece. 4. (toplumbilim) Katman: «Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır.» - S. Birsel.

TABAKA = (tabaka nedir; tabaka ne demek; tabaka İngilizcesi) Ahırların üzerine yapılan ikinci kat.

tabaka = kat [eski terim - öz Türkçe]

tabaka = katman [eski terim - öz Türkçe]

tabaka = tütünlük [eski terim - öz Türkçe]

tabaka = layer [öz Türkçe - eski terim]

tabaka = stratum [öz Türkçe - eski terim]

tabaka = kat [Osmanlıca - Türkçe]

tabaka = katman [Osmanlıca - Türkçe]

tabaka = sınıf [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms