• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rank

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2515

coğrafya

havacılık

yöntembilim

RANK = [renk] noun
1 sıra, dizi * eşanlamlı : line, row, range, string, series
2 rütbe * eşanlamlı : position, standing, status, degree, level
İngilizce örnek : He recently was promoted to the rank of general.
Türkçe çevirisi : Geçenlerde general rütbesine terfi oldu.
İngilizce örnek : She is now called a lady because of her high rank.
Türkçe çevirisi : Yüksek rütbesi nedeni ile şimdi ona hanımefendi deniyor.
3 sınıf, tabaka * eşanlamlı : class, grade, stratum
¤ verb
1 sıralamak, dizmek * eşanlamlı : line up, arrange, range, classify, order, sort
2 yer almak, sayılmak

1: 0 ms