• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

system

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 139

ana kullanım 1

ekonomi

SYSTEM = ['sistım] noun
sistem * eşanlamlı : method, procedure, technique, way, plan, scheme * karşıtanlamlı : chaos
İngilizce örnek : The heating system in the building is quite inadequate.
Türkçe çevirisi : Binadaki ısıtma sistemi oldukça yetersiz.
İngilizce örnek : The new operating system will not be available until May.
Türkçe çevirisi : Yeni işletim sistemi mayısa kadar piyasaya çıkmayacak.
İngilizce örnek : These memory cards are not compatible with our system.
Türkçe çevirisi : Bu bellek kartları sistemimizle uyumlu değil.
* systems analyst = sistem analisti

SYSTEM: Refers to a collection of interconnected parts or components that work together to perform a specific function or task, such as an aircraft's avionics system or hydraulic system.

1: 0 ms