• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stage

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 696

ana kullanım

01. sahne 02. tiyatro sahnesi 03. tiyatro 04. tiyatroculuk 05. sahne yaşamı 06. etap 07. kademe 08. evre 09. aşama 10. safha 11. faz 12. sahneye koymak 13. sahnelemek 14. hazırlamak 15. tertip etmek 16. borda tahtası 17. devre 18. durak yeri 19. görünçlük 20. idare etmek 21. konak 22. menzil 23. merhale 24. mertebe 25. mikroskop tableti 26. posta arabası 27. yapı iskelesi 28. yürütmek 29. kat 30. tabaka 31. türbin kademesi 32. kandilisa tahtası 33. katman 34. posta istasyonu 35. renk rotoru 36. tabaka oluşumu 37. yönlendirmek 38. adım 39. akarsu seviyesi 40. bölüm 41. çağ 42. çekim platosu 43. derece 44. dinlenme sahanlığı 45. dönem 46. düzenlemek 47. erim 48. fasıl 49. harekât için toplamak ve hazırlamak 50. iskele 51. iskele döşemesi 52. kalış 53. kısım 54. mikroskopta incelenecek şeyin konulduğu tabla 55. numune kızağı 56. numune tablası 57. ortam 58. podyum 59. ramp ışığına çıkarmak 60. rampa 61. sahneye konmaya elverişli olmak 62. şano 63. seki 64. seviye 65. su yüzeyinin yüksekliği 66. toplanmak 67. tribün 68. üstesinden gelmek 69. yapmak 70. yaş 71. zaman 72. zemin

hekimlik

01. basamak

teknik

01. kıl batması kusuru

STAGE = [steyc] noun
1 sahne * eşanlamlı : platform, podium, scene
İngilizce örnek : There were two actors on the stage.
Türkçe çevirisi : Sahnede iki oyuncu vardı.
İngilizce örnek : Everyone clapped when the actors came on stage.
Türkçe çevirisi : Oyuncular sahneye gelince herkes alkışladı.
2 tiyatro * eşanlamlı : theatre
3 aşama, evre * eşanlamlı : period, phase, step, level
İngilizce örnek : Fever occurs at this stage of the illness.
Türkçe çevirisi : Hastalığın bu aşamasında ateş olur.
¤ verb
sahneye koymak * eşanlamlı : produce; present, put on, perform
İngilizce örnek : They staged a demonstration against the government's action.
Türkçe çevirisi : Hükümetin hareketine karşı bir gösteri düzenlediler.

1: 0 ms