• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

collection

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1235

kütüphanecilik

matematik

COLLECTION = [kı'lekşın] noun
1 toplama * eşanlamlı : accumulation, gathering, hoard, store, pile * karşıtanlamlı : dispersion
2 toplanma * eşanlamlı : assemble
3 koleksiyon, biriktiri
İngilizce örnek : She showed her stamp collection to her friends.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarına pul koleksiyonunu gösterdi.
İngilizce örnek : He has a large collection of small bells.
Türkçe çevirisi : Büyük (geniş) bir küçük çan koleksiyonu var.
4 yığın

COLLECTION = (collection nedir; collection Türkçesi) Satıcı tarafından kesilen, genellikle diğer taşıma evrakının eklendiği, ödemenin şekli için talimatları içeren çek/draft.

1: 0 ms