• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

order

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 167

ana kullanım 1

01. buyruk 02. buyrultu 03. emir 04. direktif 05. talimat 06. yönerme 07. buyuru 08. sıra 09. dizi 10. düzen 11. nizam 12. intizam 13. tertip 14. asayiş 15. güvenlik 16. düzenlik 17. durum 18. hal 19. çalışır durum 20. çalışır durumda oluş 21. çeşit 22. cins 23. sınıf 24. yol 25. yöntem 26. usul 27. kural 28. derece 29. kerte 30. mertebe 31. onursal çalışan kurum 32. onursal çalışan topluluk 33. düze 34. düzel 35. istem pusulası 36. ordo

ana kullanım 2

01. emretmek 02. emir vermek 03. buyurmak 04. sipariş etmek 05. sipariş vermek 06. ısmarlamak 07. düzenlemek 08. tertiplemek 09. tertip etmek 10. tanzim etmek 11. sıralamak 12. sıraya koymak 13. yönlendirmek 14. atamak 15. tayin etmek 16. kuvvetle tavsiye etmek 17. şiddetle önermek

askeri

01. şeref rütbesi 02. rütbe 03. nişan

biyoloji

01. takım 02. silsile

dilbilgisi

01. sözcük dizimi 02. sözcük sıralanışı 03. takım 04. konum 05. tümcede sözcüklerin diziliş sırası

dinsel

01. tarikat 02. mezhep 03. dini makam 04. dini rütbe 05. papazlığa atamak

edebiyat

01. anadüzen

hukuk

01. karar 02. mahkeme kararı

matematik

01. derece 02. mertebe 03. basamak 04. sıralandırma 05. bölük 06. hane 07. kümenin eleman sayısı 08. sıralamak 09. dizmek

mimarlık

01. sütun şekli 02. üslup 03. biçem 04. kemer taşı dizisi

parlamento

01. düzen 02. kurallara uyma 03. usullere riayet

politika

01. düzen 02. yönetim sistemi

tarih

01. dini ve askeri yönetim

ticaret

01. sipariş 02. ısmarlama 03. ödeme emri 04. teslim emri 05. istek 06. talep 07. ordino 08. birlik 09. oda 10. cemiyet 11. mesleki birlik

tiyatro

01. serbest giriş kartı

toplumbilim

01. sınıf 02. zümre 03. tabaka

turizm

01. paso

1: 0 ms