• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pick

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3253

basketbol

madencilik

PICK = [pik] verb
1 seçmek, seçip ayırmak * eşanlamlı : select, choose
İngilizce örnek : He has been picked for the national team.
Türkçe çevirisi : Milli takıma seçildi.
2 toplamak, koparmak * eşanlamlı : harvest, gather, collect, reap, pluck, glean
İngilizce örnek : People often come into our garden and pick flowers.
Türkçe çevirisi : İnsanlar sık sık bahçemize girer ve çiçek toplar.
İngilizce örnek : These apples are fresh; I have just picked them.
Türkçe çevirisi : Bu elmalar taze; onları yeni topladım.
3 ayıklamak
4 kazmak, delmek
5 araklamak, aşırmak, yürütmek * eşanlamlı : rob, steal
¤ noun
1 kazma
İngilizce örnek : I used a pick to dig through the earth.
Türkçe çevirisi : Toprağı kazmak için bir kazma kullandım.
2 kürdan
3 seçme * eşanlamlı : choice, selection, preference; best, cream
* pick out = 1 seçmek
İngilizce örnek : The captain picked that soldier out to do the job.
Türkçe çevirisi : Yüzbaşı, işi yapmak için o askeri seçti.
2 görmek, fark etmek
* pick up = 1 tutup kaldırmak, almak
İngilizce örnek : I've dropped my purse. Can you pick it up for me?
Türkçe çevirisi : Cüzdanımı düşürdüm. Benim için onu (yerden) alır mısın?
İngilizce örnek : I picked up the ball and threw it back.
Türkçe çevirisi : Topu (yerden) aldım ve onu geri fırlattım.
2 toplamak
İngilizce örnek : The hen was picking up food with its bill.
Türkçe çevirisi : Tavuk gagası ile yiyeceği topluyordu.
3 gidip almak, uğrayıp almak
İngilizce örnek : I'll pick my guests up at the airport at 9.
Türkçe çevirisi : Saat dokuzda gidip havaalanından konuklarımı alacağım.
İngilizce örnek : If you are going to the exhibition, I will pick you up in half an hour.
Türkçe çevirisi : Sergiyi gidiyorsan yarım saat sonra gelir seni alırım.
* pick sb's pocket = birinin cebinden bir şey yürütmek
İngilizce örnek : Someone picked my pocket during the rush hour yesterday.
Türkçe çevirisi : Dün kalabalık saatte biri cebimden bir şey yürütmüş.
* Take your pick. = Seçimini yap

1: 0 ms