• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yolmak

Türkçe - İngilizce

YOLMAK = (yolmak nedir; yolmak ne demek; yolmak İngilizcesi) 1. Bitki, tüy vb.ni çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak: «Yoluyor mu, ne yapıyor bilmem, pişik suratlı olmuş.» -M. Ş. Esendal. 2. mec. Dolandırarak, hile ile birinin parasını almak: Adamcağızı iyice yoldular.

YOLMAK = (yolmak nedir; yolmak ne demek; yolmak İngilizcesi) Parasını çekmek, ütmek.

YOLMAK = (yolmak nedir; yolmak ne demek; yolmak İngilizcesi) Tırmalamak, yırtmak.

1: 0 ms