• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

look

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 357

askeri

ifade

LOOK = [luk] verb
1 bakmak * eşanlamlı : glance, stare, scan, gaze, view, watch, regard, see, notice, glance, peep
İngilizce örnek : Look, he is coming!
Türkçe çevirisi : Bak, geliyor!
İngilizce örnek : Look at me!
Türkçe çevirisi : Bana bak!
İngilizce örnek : Come and look at my photograph album.
Türkçe çevirisi : Gel de benim fotoğraf albümüme bak.
İngilizce örnek : I am looking at our wedding pictures.
Türkçe çevirisi : Evlilik resimlerimize bakıyorum.
2 görünmek * eşanlamlı : appear, seem
İngilizce örnek : He certainly doesn't look his age.
Türkçe çevirisi : Kesinlikle yaşını göstermiyor.
İngilizce örnek : You look younger than your age.
Türkçe çevirisi : Yaşından daha genç gösteriyorsun.
İngilizce örnek : He's older than he looks.
Türkçe çevirisi : Göründüğünden daha yaşlıdır.
İngilizce örnek : These trousers look good on you.
Türkçe çevirisi : Bu pantolon üzerinde iyi görünüyor.
İngilizce örnek : I really like the way you look in that dress.
Türkçe çevirisi : Bu elbiseyle görünüşünü gerçekten seviyorum.
İngilizce örnek : What's the matter with you? You look awful.
Türkçe çevirisi : Neyin var? Berbat görünüyorsun.
İngilizce örnek : That dress did not look good on her.
Türkçe çevirisi : O elbise onda iyi görünmedi (durmadı).
İngilizce örnek : Sleeping makes you look younger.
Türkçe çevirisi : Uyku insanı daha genç gösterir.
İngilizce örnek : People also have their faces lifted in order to look younger.
Türkçe çevirisi : Daha genç görünmek için insanlar aynı zamanda yüzlerini de gerdiriyor.
¤ noun
1 bakış * eşanlamlı : gaze, stare, glance, glimpse, view, sight
İngilizce örnek : She took a look at the picture.
Türkçe çevirisi : Resme bir bakış attı (bir baktı).
2 yüz ifadesi * eşanlamlı : expression
İngilizce örnek : She had a tired look on her face.
Türkçe çevirisi : Yüzünde yorgun bir ifade vardı.
3 kon. görüntü, görünüş * eşanlamlı : appearance, aspect, manner
* have a look at = -e bir göz atmak, bakmak
* look after = bakmak, dikkat etmek, gözetmek * eşanlamlı : mind, take care of, nurse, supervise, protect * karşıtanlamlı : neglect
İngilizce örnek : Look after your passport or you'll lose it.
Türkçe çevirisi : Pasaportuna dikkat et yoksa kaybedersin.
İngilizce örnek : He is a good driver and he looks after the engine very well.
Türkçe çevirisi : O iyi bir sürücü ve motora çok iyi bakıyor.
İngilizce örnek : Here's the cat. Please look after him carefully while I'm away.
Türkçe çevirisi : İşte kedi. Lütfen ben yokken ona iyi bak.
İngilizce örnek : I'm looking after the children until their mother comes home.
Türkçe çevirisi : Anneleri eve gelene kadar çocuklara bakıyorum.
İngilizce örnek : Our neighbours will look after our house when we are away.
Türkçe çevirisi : Biz yokken komşularımız evimize bakacak.
İngilizce örnek : She often asks her mother to look after the children.
Türkçe çevirisi : Sık sık annesinden çocuklara bakmasını istiyor.
İngilizce örnek : The gardener looks after the roses which grow near the house.
Türkçe çevirisi : Bahçıvan evin yanında büyüyen güllere bakıyor.
İngilizce örnek : You need a secretary to look after your appointments.
Türkçe çevirisi : Randevularınla ilgilenecek bir sekretere ihtiyacın var.
* look around/round = araştırmak
* look as if = gibi görünmek, gibi gelmek
İngilizce örnek : It looks as if it's going to rain.
Türkçe çevirisi : Yağmur yağacakmış gibi görünüyor.
* look down on = hor görmek, küçümsemek * eşanlamlı : despise, scorn, disdain, condemn * karşıtanlamlı : respect
* look for = aramak
İngilizce örnek : I am looking for my keys. Have you seen them?
Türkçe çevirisi : Anahtarlarımı arıyorum. Onları gördün mü?
İngilizce örnek : I am looking for my pen. I lost it this morning.
Türkçe çevirisi : Kalemimi arıyorum. Onu bu sabah kaybettim.
İngilizce örnek : What kind of shoes are you looking for?
Türkçe çevirisi : Ne tür bir ayakkabı arıyorsunuz (bakmıştınız)?
İngilizce örnek : I spent half an hour looking for a toilet in this stupid airport!
Türkçe çevirisi : Bu aptal havaalanında tuvalet arayarak yarım saat geçirdim!
* look forward to = dört gözle beklemek, iple çekmek
İngilizce örnek : I'm looking forward to seeing Disney Land when I visit Paris.
Türkçe çevirisi : Paris’i ziyaret edince Disney Land’i görmeyi dört gözle bekliyorum.
İngilizce örnek : We are all looking forward to his coming back.
Türkçe çevirisi : Hepimiz onun dönüşünü dört gözle bekliyoruz.
* look into = araştırmak, incelemek * eşanlamlı : investigate, probe, explore, research, inquire
İngilizce örnek : Look into all options before you make a decision.
Türkçe çevirisi : Karar vermeden önce bütün seçenekleri incele.
İngilizce örnek : I'll look into her employment record before I give her the job.
Türkçe çevirisi : Ona işi vermeden önce onun personel sicilini inceleyeceğim.
İngilizce örnek : The police are looking into the case.
Türkçe çevirisi : Polisler davayı inceliyor.
İngilizce örnek : The police have been asked to look into the disappearance of the businessman.
Türkçe çevirisi : Polisten, işadamının kayboluşunu araştırması istendi.
İngilizce örnek : The police have promised to look into the problem.
Türkçe çevirisi : Polis sorunu araştıracağına söz verdi.
İngilizce örnek : I promise to look into the matter.
Türkçe çevirisi : Meseleyi ineceleyeceğime söz veriyorum.
İngilizce örnek : The matter needs looking into.
Türkçe çevirisi : Meselenin incelenmesi lazım.
* look out = dikkat etmek
İngilizce örnek : Look out! It's falling!
Türkçe çevirisi : Dikkat et! Düşüyor!
* look out for sb/sth = dikkat etmek, gözetlemek
İngilizce örnek : Look out for cars when crossing the street.
Türkçe çevirisi : Caddeden karşıya geçerken arabalara dikkat et.
İngilizce örnek : I've been looking out for the postman since 9 o'clock.
Türkçe çevirisi : Dokuzdan beri postacıyı gözlüyorum.
İngilizce örnek : We must look out for a No. 15 bus.
Türkçe çevirisi : 15 numaralı otobüse dikkat etmelisin.
* look over = göz gezdirmek, kısaca incelemek
İngilizce örnek : Please look over your composition for spelling mistakes.
Türkçe çevirisi : Lütfen yazım hataları için kompozisyonunu gözden geçir.
İngilizce örnek : We must look over the applications before we hire someone.
Türkçe çevirisi : Birini işe almadan önce başvuruları kısaca incelemeliyiz.
İngilizce örnek : Will you look over these documents before the meeting tomorrow?
Türkçe çevirisi : Yarınki toplantıdan önce bu belgelere göz gezdirir misin?
İngilizce örnek : You should look your homework over before you hand it in.
Türkçe çevirisi : Teslim etmeden önce ev ödevini gözden geçirmelisin.
İngilizce örnek : Will you look over this list and tell me what you think?
Türkçe çevirisi : Bu listeye göz gezdirip ne düşündüğünü bana söyler misin?
* look through = gözden geçirmek, incelemek
İngilizce örnek : Did you look through the documents yesterday?
Türkçe çevirisi : Dün belgeleri inceledin mi?
İngilizce örnek : He is looking through the newspaper for that advertisement.
Türkçe çevirisi : O ilan için gazeteyi gözden geçiriyor.
* look up = 1 iyiye gitmek
İngilizce örnek : The man felt that his chances for finding a good job were looking up.
Türkçe çevirisi : Adam, iyi bir iş bulma şansının iyiye gittiğini hissetti.
2 (kitaptan) bulmak, aramak
İngilizce örnek : If you don't know a word, look it up in the dictionary.
Türkçe çevirisi : Bir sözcüğü bilmiyorsan, onu sözlükte ara.
İngilizce örnek : If you don't know this word, you have to look it up.
Türkçe çevirisi : Bu sözcüğü bilmiyorsan onu (sözlükte) araman gerekir.
İngilizce örnek : I always look up the new words in a dictionary.
Türkçe çevirisi : Her zaman yeni sözcükleri sözlükte ararım.
İngilizce örnek : Will you look up his address for me?
Türkçe çevirisi : Benim için onun adresini arar mısın?
3 ziyaret etmek
İngilizce örnek : If you're passing through Istanbul, look me up.
Türkçe çevirisi : İstanbul’dan geçersen (İstanbul’a yolun düşerse), beni ziyaret et.
İngilizce örnek : He always looks his old friends up when he goes back to his hometown.
Türkçe çevirisi : Memleketine dönünce her zaman eski arkadaşlarını ziyaret eder.
* look up to = -e saygı göstermek * eşanlamlı : esteem, respect, revere * karşıtanlamlı : despise
İngilizce örnek : Everybody in the office looks up to the director; she is wonderful.
Türkçe çevirisi : Bürodaki herkes müdüre saygı duyar, o harikadır.
İngilizce örnek : Kemal looks up to his grandfather.
Türkçe çevirisi : Kemal dedesine saygı duyar.

1: 0 ms