• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

belirtmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 478

eylem / verb – archaic

havacılık

iş dünyası

matematik

belirtmek = ifade etmek [öz Türkçe - eski terim]

belirtmek = ima etmek [öz Türkçe - eski terim]

belirtmek = izhar etmek [öz Türkçe - eski terim]

belirtmek = işaret etmek [öz Türkçe - eski terim]

BELİRTMEK = (belirtmek nedir; belirtmek ne demek; belirtmek İngilizcesi) Açıklamak, tebarüz ettirmek: «Üzüntülerini, kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir.» -N. Cumalı.

belirtmek = ifâde etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-de fikir belirtmek -den artık sorumlu olmadığını belirtmek -e kızdığını veya dikkatli olması gerektiğini belirtmek için parmağını sallamak açık seçik belirtmek açık ve kesin bir biçimde belirtmek açıkça belirtmek açıkça belirtmek gerekirse ana hatlarıyla belirtmek anlamsızlığını belirtmek artık sorumlu olmadığını belirtmek ayrıldığını imza atarak belirtmek ayrıntıları ile belirtmek ayrıntılarıyla belirtmek başını sallayarak onayını belirtmek belirtmek (açıkça) belirtmek (görüş) belirtmek (mimiklerle) belirtmek gerekirse belirtmek istediğim husus bu değil belli bir kişinin malı olduğunu belirtmek benim de belirtmek istediğim konu bu bir kimsenin gelirinin vergi alınmayan miktarını belirtmek için verilen numara bir kimsenin gelirinin vergi alınmayan miktarını belirtmek için verilen numara (vergi kodu) bir kullanıcı veya seyahat acentasını belirtmek için kullanılan bir kod bir madde ile belirtmek bir noktayı belirtmek bir şey hakkında fikrini belirtmek bir şeyi açıkça belirtmek bir şeyi açıklayarak özürünü belirtmek bir şeyi özellikle belirtmek bir telsiz konuşmasında mesajın anlaşıldığını belirtmek için söylenir cinsiyetini belirtmek çerçevenin başlangıcını belirtmek için kullanılan sembol çerçevenin bitişini belirtmek için kullanılan karakter çığlık atarak belirtmek davranışlarla belirtmek davranışlarla belirtmek (düşünce/korku vb) desteklediğini belirtmek doğruluğunu belirtmek dolaylı olarak belirtmek düşünceleri açıkça belirtmek düşüncelerini açıkça belirtmek düşüncesini belirtmek düşünceyi belirtmek fikir belirtmek fikrini açıkça belirtmek fikrini belirtmek fiyatını belirtmek geçerlik ve ödemeyi belirtmek için bir belgeyi işaretleme görüş belirtmek hakkında görüşünü belirtmek ısrarla belirtmek içeri girdiğini imza atarak belirtmek için fikrini belirtmek inleyerek belirtmek internette duyguları belirtmek için kullanılan karakter(ler) ismini belirtmek isteklerini belirtmek işaretle belirtmek iyice belirtmek kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi katıldığını belirtmek kazıklarla belirtmek kesinlikle belirtmek kıkırdayarak belirtmek kızdığını veya dikkatli olması gerektiğini belirtmek için parmağını sallamak kitapta kalınan sayfayı belirtmek için araya konan karton/kurdele vb kitapta kalınan sayfayı belirtmek için sayfa arasına konan herhangi bir şey koşul olarak belirtmek kuralları sıkıca belirtmek küçük bir işaretle belirtmek madde madde belirtmek maksadını belirtmek mırıldanarak belirtmek miktar belirtmek miktarını belirtmek nedenini belirtmek niceliğini belirtmek olumlu olarak belirtmek onay belirtmek için yıldız verilmiş önceden belirtmek önemini belirtmek önemini belirtmek için altı üç kez çizilen bildiri önemle belirtmek özelliğini belirtmek özellikle belirtmek parmağını sallayarak kızgınlığını belirtmek sebebini belirtmek sembol ile belirtmek sınırını kazıklarla belirtmek sınırları belirtmek şunu belirtmek gerekir ki şüpheyi belirtmek için verilen şakacı ya da alaylı cevap takdirini belirtmek talebini belirtmek tam olarak belirtmek tam yerini belirtmek tanıdığını belirtmek tanıdığını belirtmek (birini gülümseyerek, selamlayarak) tarihini belirtmek tatlı bir sesle belirtmek tek tek ayrıntılarını belirtmek teklifinin ayrıntılarını belirtmek telsiz konuşmalarında konuşmanın sona erdiğini belirtmek için de kullanılır tercihini belirtmek tutanakta belirtmek üzerine basarak belirtmek üzgün olduğunu belirtmek yanın işaret çekerek doğru olduğunu belirtmek yanlış olduğunu belirtmek yeniden belirtmek yerini belirtmek

1: 1 ms