• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tepelemek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb – slang

TEPELEMEK = (tepelemek nedir; tepelemek ne demek; tepelemek İngilizcesi) 1. Ayakları altında ezmek. 2. mec. Bozguna uğratmak, hırpalamak: «Sen ona ilişirsen ben de seni tepelerim.» -B. Felek. 3. mec. Kıyasıya dövmek. 4. argo Öldürmek.

TEPELEMEK = (tepelemek nedir; tepelemek ne demek; tepelemek İngilizcesi) İyice yığmak, tam doldurmak.

TEPELEMEK = (tepelemek nedir; tepelemek ne demek; tepelemek İngilizcesi) Vurup öldürmek.

1: 0 ms