• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sharp

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2306

ana kullanım 1

01. dolandırmak 02. hile yapmak 03. oyunda hile yapmak 04. tizleşmek 05. tizleştirmek

ana kullanım 2

01. keskin 02. sivri 03. içe işleyici 04. dokunaklı 05. ekşimsi 06. buruk 07. mayhoş 08. ani 09. net 10. açık seçik 11. berrak 12. gayri meşru 13. ani ve sert 14. şüpheli 15. iğneleyici 16. ahlaksız 17. incitici 18. kırıcı 19. namussuz 20. sert 21. uyanık 22. açıkgöz 23. kurnaz 24. zeki 25. üçkâğıtçı 26. diyez 27. şık 28. zarif 29. kibar 30. tam 31. aniden 32. diyez nota 33. diyez işareti 34. usta kimse 35. mahir 36. dolandırıcı 37. madrabaz 38. çok sivri uçlu iğne 39. acele 40. acı 41. açık 42. akıllı 43. ansızın 44. canı tez 45. çabuk kavrayan 46. çok şiddetli 47. çok tiz 48. dalavereli 49. delik 50. dikkatli 51. diri 52. dondurucu 53. faal 54. fevri 55. gayretli 56. had 57. haşin 58. her şeyi duyan 59. hızlı 60. iğneli 61. ince uçlu 62. kabına sığmayan 63. keskin köşeli 64. keskince 65. kılağılı 66. kulak tırmalayan 67. pür 68. sak 69. şeytanı şişeye sokan 70. ters 71. tez 72. tiz 73. ustalıklı 74. varışlı 75. yarım ton ince 76. yiyici 77. zağlı 78. zehir gibi 79. diyezleşmiş 80. seçik 81. açıkgözlü 82. ani olarak dönen 83. bariz 84. bilenmiş 85. birden 86. birdenbire 87. coşkun 88. çabuk 89. çıkıntılı 90. çok belirgin 91. çok sert 92. çok soğuk 93. dakikası dakikasına 94. dikkatlice 95. ekşi 96. eli çabuk 97. göze çarpan 98. gözü açık 99. hilekâr 100. hileli 101. içe işleyen 102. ince 103. ısırıcı 104. izanlı 105. kaba kepek 106. kekre 107. kekremsi 108. kesici 109. köşeli 110. kuvvetli 111. sek 112. seri 113. sertçe 114. sivri uçlu 115. şiddetle 116. şiddetli 117. şık giyimli 118. tez canlı 119. usta 120. uzman 121. yarım ton ince olarak

denizcilik

01. pırasya etmek

1: 0 ms