• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eye

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 962

denizcilik

EYE = (eye nedir; eye Türkçesi) Bulutsuz, yağışsız, dönüşlü hafif rüzgârlarla tanımlanan, siklon, kasırga veya tropikal siklonun merkezi. Göz genelde, siklon etrafındaki devamlı rüzgârların hızının 78 mil/saati geçmesinden sonra oluşur. Büyüklüğü 10 ila 150 km. arasında değişir ama ortalama 40 km.dir. Eğer siklonun gözü daralma eğilimi gösterirse o zaman fırtına kuvvetleniyor demektir.

EYE = [ay] noun
1 göz
İngilizce örnek : Close your eyes.
Türkçe çevirisi : Gözlerini kapa.
İngilizce örnek : The pirate is blind in one eye.
Türkçe çevirisi : Korsanın bir gözü kör.
İngilizce örnek : She has blond hair and blue eyes.
Türkçe çevirisi : Onun sarı saçı ve mavi gözleri var.
İngilizce örnek : I can't believe my eyes.
Türkçe çevirisi : Gözlerime inanamıyorum.
İngilizce örnek : He has to have his eyes tested.
Türkçe çevirisi : Gözünü muayene ettirmesi gerekiyor.
2 iğne deliği
3 dişi kopça
¤ verb
dikkatle bakmak, süzmek
İngilizce örnek : She eyed her daughter's boyfriend up and down.
Türkçe çevirisi : Kızının erkek arkadaşını tepeden tırnağa süzdü.
* be up to your eyes in sth = işi başından aşkın olmak
İngilizce örnek : I am doing overtime tonight - I'm up to my eyes in work.
Türkçe çevirisi : Bu akşam fazla mesai yapıyorum – İşim başımdan aşkın.
* in the eyes of = -in gözünde
İngilizce örnek : She is still a child in her mother's eyes.
Türkçe çevirisi : Annesinin gözünde hâlâ bir çocuk.
* keep an eye on sb/bth = kon. göz kulak olmak
İngilizce örnek : Will you keep your eye on my suitcase while I go to get the tickets?
Türkçe çevirisi : Ben bilet almaya gidince valizime göz kulak olur musunuz?
İngilizce örnek : Keep an eye on the child!
Türkçe çevirisi : Çocuğa göz kulak ol!
İngilizce örnek : Keep an eye on the milk and see it doesn't boil over.
Türkçe çevirisi : Süte göz kulak ol da taşmasın.
* keep an eye open/out (for sb/sth) = bakmak, bakınmak
İngilizce örnek : I've lost my key – will you keep an eye out for it?
Türkçe çevirisi : Anahtarımı kaybettim – ona bakar mısın (onu arar mısın)?
* open sb's eyes to sth = gözünü açmak
* shut one's eyes to = göz yummak
* under/before one's very eyes = -in gözü önünde
* with one's eyes open = göz göre göre, bile bile
İngilizce örnek : You bet on the wrong horse with your eyes open – don’t complain now.
Türkçe çevirisi : Bile bile yanlış ata oynadın – şimdi şikâyet etme.

EYE nasıl okunur, okunuşu /ay/ isim

ilgili sözler / related words

a black eye a jaundiced eye a private eye a quick eye a smack in the eye adjusting eye all my eye all my eye and betty martin amulet against evil eye amulet of plant against evil eye an eye for a hook an eye for an eye an eye for an eye a tooth for a tooth an eye for an eye and a tooth for a tooth an eye for an eye, a tooth for a tooth an eye for beauty angles of the eye anterior pole of eye aphakic eye apple of eye apple of one's eye apple of somebody's eye apple of the eye apposition eye artificial eye as far as the eye can reach as far as the eye can see as far as the eye could reach astigmatic eye autronic eye averting against evil eye averting against the oral evil eye axe eye ball of the eye battery with a magic eye battery without a magic eye be affected by the evil eye be an eye witness to be eye catching be the apple of somebody's eye be touched by the evil eye beam's eye view beauty is in the eye of the beholder being an eye doctor belt eye better fill a man's belly than his eye better than a slap in the eye bionic eye bird's eye bird's eye grain bird's eye veneer bird's eye view bird's eye wood black eye black eye cookies black eye galaxy black somebody's eye blacken somebody's eye bleary eye blind in one eye block hooking and lashing eye blue bead worn against the evil eye blue bead worn to avert the evil eye blue eye blunt eye hook bright scarlet eye brown eye spot bud eye bulging eye bull's eye bull's eye bull's eye arch bull's eye maculopathy bull's eye powder bull's eye rot bull's eye structure bulls eye by the eye cable eye calch the eye camera eye style can you recommend a good eye specialist candid eye cast an eye cast an eye over cast an eye upon cast in the eye cast one's eye cast one's eye on the ground cat eye cat eye syndrome cat's eye cat's eye amaurosis cat's eye nebula catch each other's eye catch one's eye catch somebody's eye catch the eye catch the speaker's eye catches our eye cause somebody misfortune by the evil eye cavity of the eye center of connecting rod eye cheery eye choose a wife by your ear rather than by your eye christ' eye cleaning eye clutch eye bolt cock one's eye at cock one's eye at somebody come eye to eye compound eye conjugate eye movement connecting rod eye constants of the eye contact lens-induced acute red eye corner of the eye cry one's eye out cut one's eye teeth cyclopean eye dark brown eye dark-adapted eye dead eye deep red eye deprived eye disconjugate eye movement distinguishable to the naked eye do somebody in the eye do we see eye to eye on this doll's eye phenomenon dominant eye drawbar with collar joint and eye end dried rheum round the eye dry eye dry eye after radiotherapy dry eye rot of apple dry eye sydrome dry eye syndrome eagle eye easy on the eye electic eye electric eye electronic eye emmetropic eye enucleation of eye escape one's eye estimate by eye evaporative dry eye evil eye exact schematic eye exciting eye extension eye eye (of a rope) eye agate eye and ent diseases eye and face protector eye aperture eye aperture/closure eye ball eye bank eye bar eye base eye bath eye batten eye blink eye bolt eye brow eye burns eye camera eye candy eye caps eye castings eye catcher eye chart eye clinic eye closure eye color eye contact eye contour care cream eye cramp eye cream eye cutting eye decontamination eye development eye diagram eye disease eye doctor eye dominance eye donation eye dose equivalent eye drapes eye drop eye dropper eye drops eye drops, emulsion eye drops, powder and solvent for solution eye drops, powder and solvent for suspension eye drops, powder for solution eye drops, powder for suspension eye drops, prolonged-release eye drops, prolonqed-release eye drops, solution eye drops, solvent for reconstitution eye drops, suspension eye examination eye exercises eye fixation eye fly eye focusing eye for an eye eye for an eye and a tooth for a tooth eye formation eye from head to foot eye gaze eye gel eye glasses eye ground eye group eye hand coordination eye hook eye implant eye impression eye injury eye irrigation eye irritation eye irritation tests eye kadar geçirmek eye lens eye lense eye level eye lid eye light eye liner eye lotion eye lotion, solvent for reconstitution eye make-up eye memory eye movement eye movement desensitization and reprocessing eye movement desensitization reprocessing eye movement monitors eye movements eye muscles eye nut eye of a cupola eye of a needle eye of storm eye of the crankshaft eye of the hurricane eye of the law eye of the storm eye of the wind eye oinment eye ointment eye pads eye pain eye patch eye pattern eye pause eye pencil eye poppy eye preference eye preparation eye preparations eye preservation reflex eye preservers eye protection eye protection glasses eye protection products eye protection system eye protective equipment eye protector eye reanimation eye relief eye rhyme eye roast eye rot eye sağ göz eye screw eye shadow eye shields eye shower eye sight eye size eye sketch eye slit eye slits eye socket eye somebody from top to toe eye somebody with eye splice eye sponge eye spot eye spotted bud moth eye stopper eye strain eye teaming eye test eye to sky eye tooth eye tracker eye tracking eye training eye tremor eye twitching eye up eye wall eye wall resection eye wash eye wash station eye witness eye worm eye worm disease eye worms faceted eye false eye farther than the eye can reach fast phase eye velocity fish eye fish eye threshold values of illuminance fix somebody with a cold eye fix somebody with one's eye flemish eye for the human eye to forward lifting eye frog's eye view front towing eye front type eye glasses frontal eye field furnished with a hook and eye get a black eye get away with a black eye get one's eye in give a black eye give an eye to give an eye to something give each other the glad eye give one a black eye give somebody a black eye give somebody the eye give somebody the glad eye give the glad eye give the glad eye to give the glad eye to somebody give the stink eye glad eye gland eye bolt glass eye globe of the eye gouge out somebody's eye green eye greet the eye guiding eye guy boom head eye plate hand and eye dominance have a black eye have a quick eye have a roving eye have a single eye for have an eye for have an eye for somebody or something have an eye for something have an eye for the main chance have an eye on have an eye on somebody or something have an eye open for have an eye to have an eye to something have an eye to the main chance have black eye have one's eye in a sling have one's eye on somebody having a slight cast in the eye having an eye hawk eye he has an eye for beauty he lost the use of his right eye heavy eye syndrome heel block eye plate height of eye correction here 's how in your eye here 's how mud in your eye here's mud in your eye hinge eye hit one in the eye hit the bull's eye hook and eye hook for an eye hyperopic eye I have an eye exam every two years I need some eye drops I see eye to eye with you I want to get eye drops I'd like an eye pencil I'd like an eye shadow I've got a good eye for color I've got a good eye for colour I've got an eye for composition i have an eye exam every two years i need some eye drops i see eye to eye with you i want to get eye drops i'd like an eye pencil i'd like an eye shadow i've got a good eye for color i've got a good eye for colour i've got an eye for composition impeller eye in a pig's eye in one's mind's eye in the eye and letter of law in the mind's eye in the minds eye in the public eye in the twinkle of an eye in the twinkling of an eye in the wind's eye in the winds eye inner corner of the eye inspection eye insulated eye invisible to the naked eye it hits you in the eye it is hard for a greedy eye to have a leal heart it offends the eye it presents to the eye it's all my eye it's harder for (one) to do something than for the camel to go through the needle's eye jaundiced eye judgement by the eye keep a watchful eye on keep an eye for keep an eye on keep an eye on it keep an eye on the child keep an eye out keep an eye out (for somebody or something) keep an eye out for keep eye on the ball keep one's eye on the ball keep one's weather eye open keep one's wheather eye open keeping a close eye on keeping an eye on klieg eye lazy eye leap to the eye left eye left eye ptosis lens of the eye dose equivalent lifting eye light-adapted eye lock eye bolt look at out of the corner of one's eye look at somebody from the corner of one's eye look at with the eye of look me in the eye look out of the corner of one's eye look out of the corner of the eye look somebody in the eye made eye magic eye magic eye (of a radio) magical amulet against evil eye magical treatment of the evil eye make eye at somebody make signs with eye and brow manufactured amulet against evil eye master eye medial eye fields medicated treatment of the evil eye meet somebody's eye meet the eye merlin entertainments london eye micro eye movements mind one's eye mind's eye minimum eye height over threshold more (to something) than meets the eye more than meets the eye more to something. than meets the eye mounting eye my eye myopic eye naked eye needle eye needles eye neurosensory epithelium of the eye nondominant eye normal eye not to bat an eye not to look somebody in the eye occipital eye field ocular eye dominance offend the eye one in the eye one in the eye for somebody opel eye open one's eye wide optical momentum of fish eye

1: 1 ms