• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

recess

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14223

coğrafya

turizm

RECESS = [ri'ses] noun
1 paydos, tatil, ara * eşanlamlı : break, interval, rest, pause; vacation, holiday
İngilizce örnek : We give a recess of fifteen minutes between classes.
Türkçe çevirisi : Dersler arasında on beş dakikalık teneffüs veririz.
2 iç taraf * eşanlamlı : alcove, niche, cavity, hollow, nook

1: 0 ms