• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

seat

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2226

ad / noun – horse racing

ad / noun – politics

teknik

SEAT = [si: t] noun
1 oturacak yer, iskemle, koltuk * eşanlamlı : chair, bench, sofa, stool
İngilizce örnek : I hope we'll find a good seat.
Türkçe çevirisi : Umarım iyi bir yer buluruz.
İngilizce örnek : Let's go early or else we won't get a good seat.
Türkçe çevirisi : Erken gidelim yoksa iyi yer bulamayız.
İngilizce örnek : Since all the seats on the train were taken, we had to stand.
Türkçe çevirisi : Trendeki bütün koltuklar tutulduğu için ayakta kalmak zorunda kaldık.
İngilizce örnek : The old lady found that no one would offer her a seat.
Türkçe çevirisi : Yaşlı bayan, kimsenin ona yer vermediğini gördü.
İngilizce örnek : The bus was very crowded, so I offered my seat to a pregnant lady.
Türkçe çevirisi : Otobüs çok kalabalıktı, bu yüzden yerimi hamile bir bayana verdim.
İngilizce örnek : Please remain in your seats while the seat belt light is on.
Türkçe çevirisi : Kemer ışıkları yanarken lütfen yerlerinizden ayrılmayın.
İngilizce örnek : I want to book two seats for Saturday evening.
Türkçe çevirisi : Cumartesi akşamı için iki yer ayırtmak istiyorum.
2 (tiyatro) koltuk
İngilizce örnek : Our seats were in the third row.
Türkçe çevirisi : Yerlerimiz üçüncü sırada idi.
¤ verb
1 oturtmak * eşanlamlı : sit
İngilizce örnek : The twins were seated directly behind their parents.
Türkçe çevirisi : İkizler, anne babalarının arkalarına oturtuldular.
2 yerleştirmek * eşanlamlı : accommodate, install, establish, fix, settle, place
* have a seat = lütfen oturun, buyrun oturun
* seat belt = emniyet kemeri
İngilizce örnek : Please fasten your seat belts.
Türkçe çevirisi : Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız.
İngilizce örnek : Seat belts helps reduce the death rate.
Türkçe çevirisi : Emniyet kemerleri ölüm oranını azaltmaya yardımcı olur.
İngilizce örnek : Please keep your seat belts fastened at all times.
Türkçe çevirisi : Lütfen her zaman emniyet kemerlerinizi takılı tutunuz.
İngilizce örnek : She wasn't injured in the crash because she was wearing a seat-belt.
Türkçe çevirisi : Kazada yaralanmadı çünkü emniyet kemeri takıyordu.
* take a seat = lütfen oturun, buyrun oturun

1: 0 ms