• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yanmak

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom – informal

elektrik

madencilik

turizm

YANMAK = (yanmak nedir; yanmak ne demek; yanmak İngilizcesi) 1. Birleşiminde karbon bulunan maddeler, ısı ve ışık yayarak kül durumuna geçip yok olmak: «Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir...» -Anayasa. 2. Ateş durumuna geçmek, tutuşmak: Kömür yandı. Ocaktaki odun yandı. 3. Isı, ışık veren bir konuma geçmek: «Gece oldu ışıklar yandı, yatsı vakti geldi.» -M. Ş. Esendal. 4. Bütünü veya bir bölümü ateş veya sıcaklığın etkisi ile bozulmak, kömür durumuna geçmek: Yemek yandı. Ekmek yandı. 5. Isı etkisiyle vücudun bir yanı yara olmak, kızarmak veya rengi koyulaşmak: Ateşe dokundu, eli yandı. Güneşten kolları yandı. 6. Vücut veya nesnelerin ısısı artmak: «Ateşler içinde, günlerce titreyerek yanar.» -Y. Z. Ortaç. «Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur.» -O. V. Kanık. 7. Parlamak, parıldamak: «Birkaç batarya top, kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyor.» -F. R. Atay. 8. Birtakım etmenlerin etkisiyle işe yaramaz duruma gelmek: Kumaş boyadan yanmış. Ekinler dondan yanmış. 9. Yanık acısına benzer bir acı duymak: Boğazım yanıyor. Biberden ağzım yandı. 10. Çok istemek, çabalamak: «Çocuklar, kendilerini beğendirmek için yanıyorlar.» -R. N. Güntekin. 11. mec. Çok üzülmek: Bu yaz tatil yapamayacağıma yanıyorum. 12. mec. Çok sevmek, büyük bir aşk ile sevmek. 13. mec. Hükümsüz kalmak, değerini yitirmek: Vaktinde değiştirilmeyen kâğıt paralar yandı. 14. mec. Zarara, kötülüğe uğramak: «Maazallah, birimize kitaptan rastgele bir şey soracak olsa yandığımız gündü.» -H. Taner. 15. mec. Çocuk oyunlarında oyun dışı kalmak. 16. mec. Bir bir sıralamak, dile getirmek, dert dökmek, anlatmak: «Yazı yazmak, hayatımı anlatmak, kalbimi dökmek ihtiyacıyla yanıyorum.» -S. M. Alus.

YANMAK = (yanmak nedir; yanmak ne demek; yanmak İngilizcesi) 1. Sevdalanmak. 2. Candan, içten üzülmek. 3. Derdine ortak olmak.

YANMAK = (yanmak nedir; yanmak ne demek; yanmak İngilizcesi) Dert dökmek, şikâyette bulunmak.

YANMAK = (yanmak nedir; yanmak ne demek; yanmak İngilizcesi) Oyunda yanlış yapmak, oyun dışı olmak.

yanmak = muhterik olmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms