• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yeni

Türkçe - İngilizce

hekimlik

önek

sıfat / adjective

yeni = de novo [öz Türkçe - eski terim]

yeni = denovo [öz Türkçe - eski terim]

yeni = modern [öz Türkçe - eski terim]

yeni = taze [öz Türkçe - eski terim]

yeni = cedîd [Türkçe - Osmanlıca]

yeni = cedîde [Türkçe - Osmanlıca]

yeni = hâdis [Türkçe - Osmanlıca]

yeni = nev [Türkçe - Osmanlıca]

yeni = nevin [Türkçe - Osmanlıca]

yeni = tâze [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms