• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

slip

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. briefs

sanat

01. slip

teknik

01. slip

slip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4929

ana kullanım 1

01. kaymak 02. sıvışmak 03. kaçmak 04. süzülmek 05. geçip gitmek 06. giymek 07. çıkarmak 08. kötüye gitmek 09. çaktırmadan vermek 10. eline tutuşturmak 11. açmak 12. ayağı kaymak 13. çözmek 14. düşmek 15. elinden bırakmak 16. gizlice tutuşturmak 17. gizlice vermek 18. kaypamak 19. kayşamak 20. koyuvermek 21. patinaj yapmak 22. sürçmek 23. tutuşturmak 24. atlatmak 25. çözülmek 26. geçirmek 27. gerilemek 28. hata etmek 29. hata yapmak 30. kaçırmak 31. kaybetmek 32. kaydırmak 33. salıvermek 34. serbest bırakmak 35. sıyırmak 36. sokulmak 37. sürmek 38. yanılmak

ana kullanım 2

01. kayma 02. kayış 03. yanlışlık 04. hata 05. sürçme 06. jüpon 07. külot 08. kombinezon 09. yastık yüzü 10. gemi kızağı 11. kâğıt 12. pusula 13. döl 14. falso 15. fiş 16. kadın külotu 17. kontrol koçanı 18. köpek kayışı 19. küçük hata 20. makbuz 21. ufak hata 22. yanıltı 23. yanlış adım 24. aksilik 25. çıta 26. duble 27. gaf 28. gömlek 29. kadın donu 30. sehiv 31. tasma kayışı 32. toprak kayması 33. yastık kılıfı

bankacılık

01. bordro

bilişim

01. kayma

bitkibilim

01. çelik

biyoloji

01. kıç rampası

boks

01. boksörün baş hareketleriyle rakibin yumruğunu savması

denizcilik

01. maça 02. meyilli gemi kızağı 03. çekek 04. gemiyi karaya çektikleri kızak

edebiyat

01. yapracık

fizik

01. sekme

hukuk

01. sigorta ilmühaberi

inşaat

01. bulamaç

iş dünyası

01. sıvışmak

kazıbilim

01. astar 02. kil astar

madencilik

01. atım 02. basamak 03. fay

metalbilim

01. çamur 02. fırın içi çökmesi 03. refrakter çamuru

oto

01. patinaj

sanat

01. slip 02. barbotin 03. bulamaç

tarım

01. aşı kalemi 02. dal 03. daldırma 04. daldırmalık aşı kalemi 05. daldırmalık çelik 06. filiz 07. kalem

teknik

01. pervane kayması 02. tahta kiremit 03. slip 04. atım 05. çark kayması 06. kayış kayması 07. kayma 08. testere dişli kayıcı

turizm

01. kayıp düşmek 02. ufak hata

vergi

01. muhasebe fişi

yerbilim

01. heyelan 02. toprak kayması 03. yer kayması

1: 0 ms