• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

slip

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

sanat

SLİP = (slip nedir; slip ne demek; slip İngilizcesi) Yakalanan balinaları gemiye çekmeye yarayan eğik düzleme verilen ad.

SLİP = (slip nedir; slip ne demek; slip İngilizcesi) Paçasız ve sıkıca saracak biçimde dikilmiş erkek donu.

SLİP = (slip nedir; slip ne demek; slip İngilizcesi) tic. Ödeme belgesi.

SLIP nasıl okunur, okunuşu /slip/ eylem

slip

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4929

bankacılık

bilişim

bitkibilim

edebiyat

fizik

inşaat

SLIP = [slip] noun
1 kayma
2 yanlışlık, hata * eşanlamlı : error, mistake
3 kombinezon
4 yastık yüzü
¤ verb
1 kaymak * eşanlamlı : glide, slide, slither, skid
İngilizce örnek : He slipped on the ice on the pavement.
Türkçe çevirisi : Kaldırımdaki buzda kaydı.
İngilizce örnek : Take my hand, so you won't slip on the ice.
Türkçe çevirisi : Elimi tut, böylece buzda kaymazsın.
İngilizce örnek : Be careful or you'll slip on the icy bit of pavement.
Türkçe çevirisi : Dikkatli ol yoksa kaldırımın buzlu yerinde kayarsın.
2 (gizlice) sıvışmak, kaçmak
* give sb the slip = atlatmak, elinden kurtulmak
İngilizce örnek : I tried in vain to give the man the slip.
Türkçe çevirisi : Boşuna adamın elinden kurtulmaya çalıştım. (Adamı atlatmaya çalıştım ama boşunaydı.)
* slip into sth; slip sth on = (giysi) giyivermek, geçirivermek
İngilizce örnek : The dress she slipped into was much too big for her.
Türkçe çevirisi : Giydiği elbise ona çok bol geliyordu.
* slip of the tongue = dil sürçmesi
İngilizce örnek : I'm sorry I said that, it was just a slip of the tongue.
Türkçe çevirisi : Bunu söylediğim için üzgünüm, o sadece bir dil sürçmesi idi.
* slip out of sth; slip sth off = (giysi) çıkarıvermek
* slip one's memory = aklından çıkmak
İngilizce örnek : I know, you told me, but it slipped my memory.
Türkçe çevirisi : Biliyorum, bana söylemiştin, ama aklımdan çıktı.
* slip one's notice = gözünden kaçmak
* slip up = yanılmak, sürçmek

1: 0 ms