• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fay

Türkçe - İngilizce

kültür

tekstil

fay = kırık [eski terim - öz Türkçe]

FAY = (fay nedir; fay ne demek; fay İngilizcesi) bk. kırık.

FAY = (fay nedir; fay ne demek; fay İngilizcesi) jeol. Kayaç kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, kırık (III).

FAY nasıl okunur, okunuşu /fey/ isim

fay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14734

ilgili sözler / related words

aktif fay aktif olmayan fay basamak fay birleşik fay boyuna fay by my fay çapraz fay dağıtımlı fay dekstral fay deprem fay modeli detaşman fay dik yada dike yakın fay diyagonal fay doğrultu atımlı fay dönel fay düşey fay düşük açılı fay düşük açılı normal fay eğilti atımlı fay eğim atımlı fay eğim atımlı ters fay eğim-atımlı fay enine fay etkin fay fay açıklığı fay alanı fay atımı fay aynası fay barajı kaynağı fay bloğu fay breşi fay çanağı fay çatlağı fay çentiği fay çizgisi fay çiziği fay doğrultusu fay düzlemi fay eğimi fay gerilmesi fay hareketi fay hattı fay ilişkili malzeme fay itmesi fay kapanı fay kavşağı fay kaynağı fay kertiği fay kili fay kuşağı fay malzemesi fay meydana getirmek fay modeli fay oluşturmak fay ovası fay parametreleri fay pastası fay suyu fay şevi fay teknesi fay topografyası fay uzunluğu fay yüzeyi fay zonu hareketli fay izoklinal fay karmaşık fay kavisli fay körfez kıyısı-tipi fay listrik fay normal fay oblik fay sağ normal fay sağ ters fay sağ yanal doğrultu atımlı fay sağ-yanal atımlı fay sağ-yanal fay sol normal fay sol ters fay sol yanal doğrultu atımlı fay sol-yanal atımlı fay tabaka eğimi ile uyumlu atıma sahip ters fay tabaka eğimine dik fay tabaka eğimine zıt atımlı ters fay tabakalanma eğimine dik normal fay tabakalanma eğimine uyumlu normal fay tabana atan fay tabana doğru atan fay tavana atan fay ters fay transform fay transvers fay uzunlamasına fay verev atımlı fay verev fay verevine fay yatay fay yatık fay yetkin fay yüksek açılı fay yüksek açılı normal fay yüksek açılı ters fay

1: 0 ms