• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sek

Türkçe - İngilizce

şarap

tarım

yeme içme

sek = tini [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms