• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

usta

Türkçe - İngilizce

isim / noun – informal

sıfat / adjective

USTA = (usta nedir; usta ne demek; usta İngilizcesi) Bir iş kolunda bütün incelikleri kapasyan nitelikte yetkili olan kişi.

USTA = (usta nedir; usta ne demek; usta İngilizcesi) Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunların mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişi.

usta = kalifiye [öz Türkçe - eski terim]

usta = maharetli [öz Türkçe - eski terim]

usta = mahir [öz Türkçe - eski terim]

usta = üstad [öz Türkçe - eski terim]

usta = erbâb [Türkçe - Osmanlıca]

usta = hâzık [Türkçe - Osmanlıca]

usta = üstâd [Türkçe - Osmanlıca]

usta

İngilizce - Türkçe

1: 0 ms