• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sign

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1459

bilişim

dilbilim

eczacılık

gökbilim

havacılık

ormancılık

yöntembilim

SIGN = [sayn] noun
1 belirti, işaret, gösterge * eşanlamlı : hint, symptom, mark, trace, evidence, symbol, token, indication, signal, emblem
İngilizce örnek : Red clouds are a sign of rain.
Türkçe çevirisi : Kırmızı bulutlar yağmur işaretidir.
İngilizce örnek : Volcanoes often release sulphur dioxide gas as a sign that they are going to erupt.
Türkçe çevirisi : Yanardağlar, püsküreceklerinin bir işareti olarak genellikle sülfür dioksit gazı çıkarırlar.
2 levha, tabela * eşanlamlı : placard
İngilizce örnek : Hang this sign above the door.
Türkçe çevirisi : Bu tabelayı kapının yukarısına as.
İngilizce örnek : The sign on the door said 'No Entry'.
Türkçe çevirisi : Kapıdaki levhada ‘Girilmez’ yazıyordu.
¤ verb
imzalamak * eşanlamlı : initial, autograph, write, subscribe
İngilizce örnek : I won’t sign that agreement.
Türkçe çevirisi : Sözleşmeyi imzalamayacağım.
İngilizce örnek : Sorry, I have forgotten to sign the cheque.
Türkçe çevirisi : Affedersiniz, çeki imzalamayı unutmuşum.
İngilizce örnek : I signed the hotel register when I checked in.
Türkçe çevirisi : Giriş yaptığım zaman otel kayıt defterini imzaladım.
* sign in = (otel, klüp vb.) girerken imza atmak

SIGN = nasıl okunur, okunuşu /sayn/ isim

1: 0 ms