• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

token

Türkçe - İngilizce

internet

token

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7856

askeri

elektrik

internet

TOKEN = ['toukın] noun
1 belirti, iz, gösterge * eşanlamlı : sign, mark, indication, symbol, expression, manifestation
İngilizce örnek : Please accept this as a slight token of my gratitude.
Türkçe çevirisi : Lütfen bunu minnettarlığımın küçük bir göstergesi olarak kabul edin.
2 jeton
İngilizce örnek : Insert your token and press the button.
Türkçe çevirisi : Jetonunuzu atın ve düğmeye basın.
3 kart, marka, fiş

TOKEN = nasıl okunur, okunuşu /'toukIn/ isim

1: 0 ms