• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

title

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1143

medya

sinema

TITLE = ['taytıl] noun
1 başlık, ad * eşanlamlı : heading, caption
İngilizce örnek : What is the title of the book?
Türkçe çevirisi : Kitabın adı ne?
İngilizce örnek : The title attracted many people to the lecture.
Türkçe çevirisi : Konferansın ismi, birçok insanı konferansa çekti.
2 unvan * eşanlamlı : designation, denomination
İngilizce örnek : You can see his name and title on his business card.
Türkçe çevirisi : İsmini ve unvanını kartvizitinde görebilirsin.
İngilizce örnek : I want to watch the title fight on TV tonight.
Türkçe çevirisi : Bu akşam televizyondaki unvan maçını seyretmek istiyorum.
3 huk. hak, istihkak * eşanlamlı : deed, right, ownership, possession

1: 0 ms