• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

counter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2998

bilişim

mimarlık

COUNTER = ['kauntı] noun
1 tezgâh * eşanlamlı : table, bar, board, stall, bench
İngilizce örnek : He finished his work and laid his tools on the counter.
Türkçe çevirisi : İşini bitirdi ve aletlerini tezgâhın üzerine koydu.
2 BE. marka, fiş * eşanlamlı : token, disc, coin
3 sayaç
¤ verb
1 karşı çıkmak * eşanlamlı : retaliate, hit back, dispute
2 karşılık vermek * eşanlamlı : respond, answer
¤ adjective adverb
karşı * eşanlamlı : contrary, opposite, opposed, conflicting * karşıtanlamlı : like

COUNTER = nasıl okunur, okunuşu /'kauntI/ isim

1: 0 ms