• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

conduct

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1347

havacılık

toplumbilim

CONDUCT 1 = ['kın'dakt] verb
1 önderlik etmek, yol göstermek, rehberlik etmek * eşanlamlı : guide, lead
2 yürütmek, idare etmek, yapmak * eşanlamlı : execute, perform
İngilizce örnek : His ambition is to conduct the Symphony Orchestra.
Türkçe çevirisi : Onun tutkusu, Senfoni Orkestrasını yönetmektir.
İngilizce örnek : Scientists in this laboratory are conducting an interesting experiment.
Türkçe çevirisi : Bu laboratuvardaki biliminsanları ilginç bir deney yapıyor.
İngilizce örnek : The lecture was conducted in French and I didn't understand it at all.
Türkçe çevirisi : Konferans Fransızca yapıldı ve ben onu hiç anlamadım.
3 rehberlik etmek, yol göstermek * eşanlamlı : guide
İngilizce örnek : The patient was conducted into the doctor's office by the nurse.
Türkçe çevirisi : Hasta hemşire tarafından doktorun muayenehanesine götürüldü.
İngilizce örnek : We were conducted to a table by a waiter.
Türkçe çevirisi : Bir garson tarafından bir masaya götürüldük. (Bir garson bizi bir masaya götürdü.)
4 (ısı, elektrik) iletmek * eşanlamlı : transmit
5 davranmak, hareket etmek * eşanlamlı : behave, act

CONDUCT 2 = ['kondakt] noun
1 davranış * eşanlamlı : behaviour
2 yönetme, idare * eşanlamlı : management, execution
İngilizce örnek : My father fell out with his partner about the conduct of the business.
Türkçe çevirisi : Babam, işin idaresi konusunda ortağı ile bozuştu.

1: 0 ms