• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tutum

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1715

ad / noun

çevrebilim / ecology

iş dünyası

ruhbilim

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Para biriktirme, varlık sağlama.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) 1) iktisâd. 2) davranış.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) 1. : Sanatçının yeteneklerine, özel görüş, anlayış ve eğilimlerine dayanan ve bunları yansıtan anlatış biçimi 2. [Fr. économie] [es. t. iktisat]: Yazarın aşırılıktan sakınarak anlatımı gereğine göre düzenlemesi.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) 1. Tutulan yol, davranış: «Dil bir bakış, görmede bir tutum, belli bir algılama biçimidir.» -N. Uygur. 2. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Belirli birtakım kişi, nesne ve olaylara karşı sürekli olarak aynı biçimde davranmamıza neden olan öğrenilmiş bir eğilim.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Belli nesnelere, olaylara, kişilere karşı belli biçimde davranma yolunda toplumsal olarak kazanılmış eğilim ya da yönelim.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Bir avuçluk (ot, ekin vb. şeyler).

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Davranışları güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlık.

TUTUM = (tutum nedir; tutum ne demek; tutum İngilizcesi) Hal, durum, vaziyet.

tutum = ekonomi [öz Türkçe - eski terim]

tutum = idare [öz Türkçe - eski terim]

tutum = iktisat [öz Türkçe - eski terim]

tutum = tasarruf [öz Türkçe - eski terim]

tutum = iktisâd [Türkçe - Osmanlıca]

tutum = tasarruf [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms