• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uygulamak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 368

tekstil

UYGULAMAK = (uygulamak nedir; uygulamak ne demek; uygulamak İngilizcesi) 1. Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata geçirmek, tatbik etmek: «Nitekim bilge bunu açıkça söylemekle kalmaz, tamı tamına uygular da.» -N. Uygur. 2. (-i, -e) Üst üste getirmek, üstüne koymak, tatbik etmek: İki üçgeni birbirine uygulamak.

UYGULAMAK = (uygulamak nedir; uygulamak ne demek; uygulamak İngilizcesi) Bir yapıtı, bir tasarıyı sahne üzerinde gerçekleştirmek.

UYGULAMAK = (uygulamak nedir; uygulamak ne demek; uygulamak İngilizcesi) Bir yapıtı, bir taslağı sahneye uygulamak, yerleştirmek.

UYGULAMAK = (uygulamak nedir; uygulamak ne demek; uygulamak İngilizcesi) tatbîk etmek.

uygulamak = icra etmek [öz Türkçe - eski terim]

uygulamak = infaz etmek [öz Türkçe - eski terim]

uygulamak = tatbik etmek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms