• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

idare

Türkçe - İngilizce

isim / noun – figurative

iş / business

iş dünyası

mecaz

tarım

İDARE = (idare nedir; idare ne demek; idare İngilizcesi) Kişi ya da varlıklarla ilgili bir hedefe ulaşabilmek için, planlama, örgütleme, güdüleme ve denetleme işlevlerinden oluşan etkinlikler ve kurallar bütünü.

idare = çekip çevirme [eski terim - öz Türkçe]

idare = tutum [eski terim - öz Türkçe]

idare = yönetim [eski terim - öz Türkçe]

idare = yönetme [eski terim - öz Türkçe]

İDARE = (idare nedir; idare ne demek; idare İngilizcesi) 1. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. 2. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. 3. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam: «Meğer Gazi Paşa gelecekmiş. İdare her sınıfa Afet Hanım'ın Yurt Bilgisi kitabından üçer nüsha dağıttı.» - = H. Taner. 4. Bir kurumun işlerini yürüten kurul: «Gazete idaresi tarafından zarf kazara açılmış.» - = P. Safa. 5. Tutum: «Birdenbire, elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede hâline geldim.» - = N. F. Kısakürek. 6. İdare kandili veya lambası. 7. Hoş görme, göz yumma. 8. Yetinme: «Bu son hatıralarla sonuna kadar idareye çalışıyorum.» - = S. F. Abasıyanık.

İDARE = (idare nedir; idare ne demek; idare İngilizcesi) Küçük fener.

İDARE = (idare nedir; idare ne demek; idare İngilizcesi) yönetim. ~ hey'eti: yönetim kurulu. ~ hukuku: yönetim töresi.

1: 0 ms