• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eda

Türkçe - İngilizce

eda = alım [eski terim - öz Türkçe]

eda = anlatış yolu [eski terim - öz Türkçe]

eda = davranış [eski terim - öz Türkçe]

eda = ödeme [eski terim - öz Türkçe]

eda = yerine getirme [eski terim - öz Türkçe]

eda = işve [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms