• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

affect

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1872

bilişim

AFFECT = [ı'fekt] verb
1 etkilemek * eşanlamlı : influence, impress, touch
İngilizce örnek : Drought has affected several cities in the south.
Türkçe çevirisi : Kuraklık güneydeki birçok kenti etkiledi.
İngilizce örnek : If you changed your job would it affect your pension?
Türkçe çevirisi : İşini değiştirirsen emeklilik maaşını etkiler mi?
İngilizce örnek : Public opinion often affects the government's policy.
Türkçe çevirisi : Kamuoyu genellikle hükümetin politikasını etkiler.
2 gibi görünmek, taslamak
İngilizce örnek : He affects to be interested in modern art, but he isn't really.
Türkçe çevirisi : Çağdaş sanatla ilgileniyormuş gibi yapıyor, ama aslında ilgilenmiyor.
İngilizce örnek : The chairman affected not to hear.
Türkçe çevirisi : Başkan duymazlıktan geldi (duymamış gibi yaptı).

ilgili sözler / related words

1: 0 ms