• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

affect

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1872

ana kullanım 1

01. etkilemek 02. tesir etmek 03. üzmek 04. numara yapmak 05. gibi davranmak 06. poz yapmak 07. çarpmak 08. dokunmak 09. duygulamak 10. duygulandırmak 11. etki yapmak 12. geçmek 13. hava çarpmak 14. koymak 15. numarası yapmak 16. takınmak 17. yalandan yapmak 18. yaşamak 19. yiyesi gelmemek 20. zarar vermek 21. alakadar etmek 22. bozmak 23. değmek 24. gelmek 25. hoşlanmak 26. raci olmak 27. şamil olmak 28. sarsmak 29. satmak 30. sevmek 31. taslamak 32. tutmak

ana kullanım 2

01. duyuş 02. heyecan 03. arzu 04. affekt 05. duygulanım 06. etkileme

bilişim

01. etki

eğitim

01. duygu hali

hekimlik

01. afekt 02. bozmak

iş dünyası

01. etki etmek 02. gibi görünmek 03. yalancıktan göstermek

ruhbilim

01. duygu 02. his

teknik

01. etkimek

AFFECT = [ı'fekt] verb
1 etkilemek * eşanlamlı : influence, impress, touch
İngilizce örnek : Drought has affected several cities in the south.
Türkçe çevirisi : Kuraklık güneydeki birçok kenti etkiledi.
İngilizce örnek : If you changed your job would it affect your pension?
Türkçe çevirisi : İşini değiştirirsen emeklilik maaşını etkiler mi?
İngilizce örnek : Public opinion often affects the government's policy.
Türkçe çevirisi : Kamuoyu genellikle hükümetin politikasını etkiler.
2 gibi görünmek, taslamak
İngilizce örnek : He affects to be interested in modern art, but he isn't really.
Türkçe çevirisi : Çağdaş sanatla ilgileniyormuş gibi yapıyor, ama aslında ilgilenmiyor.
İngilizce örnek : The chairman affected not to hear.
Türkçe çevirisi : Başkan duymazlıktan geldi (duymamış gibi yaptı).

AFFECT = nasıl okunur, okunuşu /I'fekt/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms