• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sarsmak

Türkçe - İngilizce

teknik

SARSMAK = (sarsmak nedir; sarsmak ne demek; sarsmak İngilizcesi) 1. Birdenbire ve güçle kımıldatmak, sallamak, oynatmak, titretmek: «Kalkın bakalım diye çocukların karyolalarını sarsıyorlardı.» -Ç. Altan. 2. mec. Zarar verecek yolda etkilemek, aksatmak: «Her hadisenin rüzgârı onun gergin sinirlerini derin derin sarsmıştır.» -İ. A. Gövsa.

sarsmak = halel vermek [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms