• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

correspond

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5441

CORRESPOND = [kori'spond] verb
1 uymak, uyuşmak * eşanlamlı : agree, accord, harmonize, coincide, match, fit, suit * karşıtanlamlı : differ, vary
İngilizce örnek : The results of his experiment correspond with mine.
Türkçe çevirisi : Deneyinin sonuçları benimkilerle uyuşuyor.
2 -in karşılığı olmak, karşılık gelmek
İngilizce örnek : Which letter corresponds to which figure?
Türkçe çevirisi : Hangi harf hangi rakama karşılık geliyor?
3 (düzenli olarak) yazışmak, mektuplaşmak * eşanlamlı : communicate, write, keep in touch
İngilizce örnek : They correspond with each other regularly.
Türkçe çevirisi : Düzenli olarak birbirleri ile yazışırlar.

CORRESPOND = nasıl okunur, okunuşu /kOri'spOnd/ eylem

1: 0 ms