• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agree

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1973

AGREE = [ı'gri: ] verb
1 aynı fikirde olmak, katılmak * eşanlamlı : concur, harmonize, unite * karşıtanlamlı : differ, disagree
İngilizce örnek : I agree with you about that film.
Türkçe çevirisi : O filmle ilgili olarak seninle hemfikirim.
İngilizce örnek : He thinks his wife is clever but I don't agree with him.
Türkçe çevirisi : Karısının akıllı olduğunu sanıyor ama ben onunla aynı fikirde değilim.
2 kabul etmek, razı olmak * eşanlamlı : consent, assent, concede * karşıtanlamlı : refuse
İngilizce örnek : They agreed to come with us.
Türkçe çevirisi : Bizimle gelmeyi kabul ettiler.
İngilizce örnek : I agree to your proposal.
Türkçe çevirisi : Önerini kabul ediyorum.
İngilizce örnek : My father will not agree to our being married so soon.
Türkçe çevirisi : Babam yakında evlenmemize razı olmaz.
3 uyuşmak; anlaşmak
İngilizce örnek : The experimental results agree with the theoretical calculations.
Türkçe çevirisi : Deney sonuçları kuramsal hesaplarla uyuşuyor.
4 yaramak, iyi gelmek
İngilizce örnek : Spicy food doesn't agree with me.
Türkçe çevirisi : Baharatlı yemek bana yaramıyor.
İngilizce örnek : That food did not agree with him; he felt ill.
Türkçe çevirisi : Bu yemek ona iyi gelmedi, hastalandı.
* agreed! = tamam!

ilgili sözler / related words

1: 1 ms