• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

go

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 186

ünlem / exclamation

GO = [gou] verb
went [went], gone [gan]
1 gitmek * eşanlamlı : leave, move, travel * karşıtanlamlı : come
İngilizce örnek : Where are you going?
Türkçe çevirisi : Nereye gidiyorsun?
İngilizce örnek : She is going to the bank.
Türkçe çevirisi : Bankaya gidiyor.
İngilizce örnek : He went to school.
Türkçe çevirisi : Okula gitti.
İngilizce örnek : How often do you go to the dentist?
Türkçe çevirisi : Dişçiye ne kadar sık gidersin?
İngilizce örnek : I always go to work by car.
Türkçe çevirisi : İşe her zaman arabayla giderim.
İngilizce örnek : I'm going to the cinema this evening.
Türkçe çevirisi : Bu akşam sinemaya gidiyorum.
İngilizce örnek : Jim goes everywhere by bike.
Türkçe çevirisi : Jim her yere bisikletle gider.
İngilizce örnek : We are going to Paris tomorrow.
Türkçe çevirisi : Yarın Paris’e gidiyoruz.
İngilizce örnek : Let's go out now.
Türkçe çevirisi : Şimdi dışarı çıkalım.
İngilizce örnek : Shall we go out for a walk?
Türkçe çevirisi : Yürüyüşe çıkalım mı?
2 hareket etmek, kalkmak * eşanlamlı : start, set out, depart * karşıtanlamlı : stop
İngilizce örnek : What time does the train go?
Türkçe çevirisi : Tren kaçta kalkıyor?
İngilizce örnek : Which bus goes to the city centre?
Türkçe çevirisi : Şehir merkezine hangi otobüs gidiyor?
3 ayrılmak * eşanlamlı : leave, withdraw, go away
İngilizce örnek : Don’t go! I feel lonely.
Türkçe çevirisi : Gitme! Kendimi yalnız hissediyorum.
4 işlemek, çalışmak * eşanlamlı : work, operate, function, run * karşıtanlamlı : fail
İngilizce örnek : My watch isn't going.
Türkçe çevirisi : Saatim çalışmıyor.
5 sığmak
İngilizce örnek : These boots won’t go in the suitcase.
Türkçe çevirisi : Bu çizmeler valize sığmıyor.
6 kırılmak, kopmak
7 ilerlemek, gelişmek * eşanlamlı : develop
İngilizce örnek : Everything is going well.
Türkçe çevirisi : Her şey iyi gidiyor.
İngilizce örnek : How did your interview go?
Türkçe çevirisi : İş görüşmen nasıl geçti?
8 götürmek * eşanlamlı : lead, conduce
9 devam etmek
İngilizce örnek : If it goes like that, we will lose.
Türkçe çevirisi : Böyle giderse kaybedeceğiz.
10 uymak, gitmek * eşanlamlı : fit, suit, match, harmonize
İngilizce örnek : Rakı goes well with white cheese.
Türkçe çevirisi : Rakı beyaz peynirle iyi gider.
¤ noun
1 sınama, deneme * eşanlamlı : try, attempt, essay
İngilizce örnek : 'I can’t open that can.' 'Let me have a go.'
Türkçe çevirisi : 'O kutuyu açamıyorum.' 'Bir deneyeyim.'
2 sefer
* be going to = -ecek, -acak
İngilizce örnek : I am going to watch a football match tonight.
Türkçe çevirisi : Bu akşam bir futbol maçı izleyeceğim.
İngilizce örnek : I think it is going to rain in a few minutes.
Türkçe çevirisi : Sanırım birkaç dakika sonra yağmur yağacak.
İngilizce örnek : Look at that tree! It's going to fall.
Türkçe çevirisi : Şu ağaca bak! Düşecek.
İngilizce örnek : Trabzonspor are going to win the match.
Türkçe çevirisi : Trabzonspor maçı kazanacak.
İngilizce örnek : Watch out! Those boxes are going to fall over!
Türkçe çevirisi : Dikkat et! Şu kutular düşecek.
İngilizce örnek : What are you going to do tonight?
Türkçe çevirisi : Bu gece ne yapacaksın?
İngilizce örnek : I was going to phone you, but I forgot.
Türkçe çevirisi : Sana telefon edecektim ama unuttum.
* go about = 1 (birisiyle) birlikte olmak
2 dolaşmak
* go after = peşinden koşmak, izlemek
* go against = -e karşı gelmek
* go ahead = 1 ilerlemek, gelişmek
2 başlamak
İngilizce örnek : Go ahead and speak.
Türkçe çevirisi : Başla ve konuş. (Konuş bakalım.)
* go along with = aynı fikirde olmak, katılmak
* go away = uzaklaşıp gitmek, çekip gitmek
İngilizce örnek : I'll call the police if you don’t go away.
Türkçe çevirisi : Çekip gitmezsen polisi çağıracağım.
* go by = 1 geçmek, geçip gitmek * eşanlamlı : pass
İngilizce örnek : We get wiser as time goes by.
Türkçe çevirisi : Zaman geçtikçe daha çok akıllanırız.
2 -e göre davranmak
* go down = 1 inmek
İngilizce örnek : She went down the stairs.
Türkçe çevirisi : Merdivenlerden indi.
2 batmak
İngilizce örnek : We worked till the sun went down.
Türkçe çevirisi : Güneş batana kadar çalıştık.
* go down with sth = (hastalık) yakalanmak, tutulmak
İngilizce örnek : Tom has gone down with a bad cold.
Türkçe çevirisi : Tom kötü bir soğuk algınlığına yakalandı.
* go for = 1 aramak, çağırmak
2 saldırmak * eşanlamlı : attack, assail, assault
İngilizce örnek : Will your dog go for me?
Türkçe çevirisi : Köpeğin bana saldırır mı?
3 hoşlanmak, beğenmek
* go in for sth = 1 (sınav, yarışma) girmek, katılmak
2 (iş, meslek vb.) girmek, atılmak
İngilizce örnek : My son went in for politics.
Türkçe çevirisi : Oğlum politikaya atıldı.
* go in for sth/doing sth = meraklı olmak
İngilizce örnek : He went in for gardening in his spare time.
Türkçe çevirisi : Boş zamanlarında bahçe işleri ile uğraştı.
* go into = 1 (ayrıntıya) girmek
İngilizce örnek : I can't go into all the details now.
Türkçe çevirisi : Şimdi bütün ayrıntılara giremem.
İngilizce örnek : This problem needs going into.
Türkçe çevirisi : Bu sorunun incelenmesi lazım.
2 mesleğe atılmak, girmek
İngilizce örnek : When she left school she went into teaching.
Türkçe çevirisi : Okuldan ayrılınca öğretmenliğe başladı.
* go off = 1 çalmaya başlamak
İngilizce örnek : My alarm clock goes off at 6 a.m.
Türkçe çevirisi : Çalar saatim sabah altıda çalmaya başlar.
İngilizce örnek : I got up when the alarm clock went off.
Türkçe çevirisi : Çalar saat çalmaya başlayınca yataktan kalktım.
2 (elektrik, gaz vb.) kesilmek, sönmek
İngilizce örnek : All the lights went off.
Türkçe çevirisi : Bütün ışıklar söndü.
3 bozulmak, çürümek * eşanlamlı : rot, go bad
İngilizce örnek : This milk has gone off.
Türkçe çevirisi : Süt bozuldu.
5 (bomba) patlamak * eşanlamlı : blow up, explode
* go on = 1 devam etmek * eşanlamlı : continue, proceed, persist, last, endure
İngilizce örnek : You go on and we'll follow.
Türkçe çevirisi : Sen devam et, biz arkadan geliriz.
İngilizce örnek : He had a short rest and then he went on studying.
Türkçe çevirisi : Kısa bir süre dinlendi ve sonra çalışmaya devam etti.
İngilizce örnek : He stopped for a moment and then went on speaking.
Türkçe çevirisi : Bir an durdu ve sonra konuşmaya devam etti.
İngilizce örnek : The meeting went on for three hours.
Türkçe çevirisi : Toplantı üç saat devam etti.
İngilizce örnek : We can't go on like this.
Türkçe çevirisi : Bu şekilde devam edemeyiz.
2 olmak
İngilizce örnek : What's going on?
Türkçe çevirisi : Ne oluyor?
* go out = 1 dışarı çıkmak; çıkmak
İngilizce örnek : After finishing your homework, you can go out to meet your friends.
Türkçe çevirisi : Ödevini bitirdikten sonra arkadaşlarınla buluşmak için dışarı çıkabilirsin.
İngilizce örnek : I don't like your going out with him because I don't trust him.
Türkçe çevirisi : Senin onunla çıkmanı istemiyorum çünkü ona güvenmiyorum.
İngilizce örnek : They went out together for five years.
Türkçe çevirisi : Beş yıl çıktılar.
İngilizce örnek : Let's go out and get a breath of fresh air.
Türkçe çevirisi : Dışarı çıkıp bir nefes temiz hava alalım.
2 (ışık, vb) sönmek
İngilizce örnek : The flame of the candle went out.
Türkçe çevirisi : Mumun alevi söndü.
İngilizce örnek : The lights suddenly went out.
Türkçe çevirisi : Işıklar birden söndü.
İngilizce örnek : There wasn't much oil in the lamp, and it soon went out.
Türkçe çevirisi : Lambada çok yağ yoktu ve çok geçmeden söndü.
İngilizce örnek : While we were all talking, the lights went out.
Türkçe çevirisi : Hep birlikte konuşurken ışıklar söndü.
3 modası geçmek
İngilizce örnek : I think classical Turkish music has gone out.
Türkçe çevirisi : Sanırım klasik Türk müziğinin modası geçti.
* go over = 1 başarı kazanmak
İngilizce örnek : His play went over in Istanbul but not in Ankara.
Türkçe çevirisi : Oyun İstanbul’da başarı kazandı ama Ankara’da kazanamadı.
2 gözden geçirmek, incelemek * eşanlamlı : scan, examine
İngilizce örnek : My father went over my homework last night.
Türkçe çevirisi : Dün akşam babam ev ödevimi gözden geçirdi.
İngilizce örnek : Can we just go over the plan again?
Türkçe çevirisi : Planı yeniden gözden geçirebilir miyiz?
* go through = 1 gözden geçirmek, incelemek
İngilizce örnek : Will you please go through my homework? I am afraid I have made some mistakes.
Türkçe çevirisi : Lütfen ev ödevimi gözden geçirir misin? Maalesef birkaç yanlış yaptım.
2 araştırmak, yoklamak
İngilizce örnek : The customs officer went through all my pockets.
Türkçe çevirisi : Gümrük memuru bütün ceplerimi araştırdı.
3 kabul edilmek
4 harcamak, tüketmek
İngilizce örnek : He went through a fortune in two years.
Türkçe çevirisi : İki yıl sonra (içinde) bir serveti tüketti.
5 katlanmak, çekmek * eşanlamlı : undergo, endure, suffer, experience, bear, stand
* go up = yükselmek, çıkmak
İngilizce örnek : The price of petrol has gone up again.
Türkçe çevirisi : Benzin fiyatları yine arttı.
* go with = 1 uymak, gitmek * eşanlamlı : harmonize, match, suit
İngilizce örnek : Those shoes don't go with that dress.
Türkçe çevirisi : O ayakkabılar o elbiseyle gitmez.
İngilizce örnek : Your hat doesn't go with that dress.
Türkçe çevirisi : Şapkan o elbiseyle gitmez.
2 birbirini tamamlamak * eşanlamlı : complement
* go without = -sız idare etmek
İngilizce örnek : I went without water for two days.
Türkçe çevirisi : İki gün susuz idare ettim.

ilgili sözler / related words

about to go all dressed up and nowhere to go all in one go all systems go all the go are you ready to go as hard as one can go as men go as the years go by as times go as times go on as you go in at one go at the first go be all go be all the go be asked to go for interview be barely enough to go round be compelled to go on foot be due to go be fated to go to a place be on a go slow be on the go be pretty enough to go out with be raring to go be ready to go be sure not to go out alone be too tired to go any further be too tired to go on before you go beg leave to go begin to go bad begin to go dry begin to go gray begin to go smoothly begin to go well beginning to go dry better go to bed supperless than to rise in debt better go to heaven in rags than to hell in embroidery better hole to go to better to ask the way than go astray but life must go on can go over can I get that to go can I go standby cause to go away cause to go back cause to go to sleep causing to go to sleep come and go come and go frequently come easy, go easy come with the wind, go with the water condescend to go and see somebody continually come and go did everything go ok did you go all the way did you go to the bathroom didn't go as planned didn't we go to high school together die and go to hell do not go unless you must do not let the sun go down on your anger do not let the sun go down on your wrath do you go to do you go to school yet do you know how to go to your examination room? do you need anything to go with that do you want me to go away do you want that to go do you want to go for a picnic do you want to go outside does a bus go there does a train go there does the expressway go by there does this bus go downtown does this bus go to does this bus go to downtown does this bus go to lakes street does this bus go to levent does this bus go to the city centre does this train go to ankara does this train go to gebze does this train/bus go to does this tube go to piccadilly circus don't fail to go there don't go away don't go chomping at the bit don't go in there don't go into hysterics don't go into hysterics on me don't go looking for trouble don't go near the water until you learn how to swim don't go off half cocked don't go yet don't let this chance go by! don't let this go any further dreams go by contraries easy come easy go easy come, easy go easy go enough to go around enough to go round feel the need to go the toilet for here or to go from the word go give and go go a bout something go a bundle on go a long way go a long way in doing something go a long way towards go a long way towards doing something go a-begging go aboard go aboard a train go about go about a task go about doing something go about in disguise go about on crutces go about on crutches go about one's business go about with somebody go abroad go abroad and you'll hear news of home go abroad for an education go according to plan go across go across a bridge go across the bridge go across the street go adrift go after go after somebody hammer and tongs go after somebody or something go after something go against go against somebody go against somebody/something go against the current go against the grain go aground at the bow go ahead go ahead with go ahead with something go ahead, caller go ahead, make my day go ahead! go all around robin hood's barn go all goose-flesh go all lengths go all out go all shades of red go all the way go all the way (with somebody) go all the way to somewhere go all to pieces go all-out go along go along (with somebody or something) go along for the ride go along the bank of the river go along the corridor go along the south side go along this road go along this street go along with go along with somebody go along with somebody/something go alongside go american go an a pilgrimage to mecca go and boil your head! go and boil yourself! go and chase yourself go and read fuel flow meter when I signal, go and return go and see a marriageable girl go and see every part of go and take a running jump go and take a running jump at yourself go any length go ape go ape (over somebody or something) go ape over go ape over somebody go arm in arm go armed go around go around a curve go around again go around begging go around in circles go around mode go around the bend go around the goal go around with go around with somebody go as far as go as far as to say go as it should go as red as a beetroot go ashen go ashore go astern go astray go at go at a gallop go at a jog-trot go at a snail's pace go at a thing blindly go at a trot go at a walk go at an amble go at an easy jogtrot go at each other go at full speed go at it bald-headed go at it hammer and tongs go at it tooth and nail go at once go at somebody go at somebody or something go at something go at the double go away go away by oneself go away empty-handed go away for the holidays go away from go awol go awry go back go back and forth go back on go back on one's promise go back on one's word go back on somebody go back to go back to grass roots go back to list go back to square one go back to the nation's choice go back upon go backdoor go backpacking go backward go backwards go bad go bad with go badly go bail go bail for go bail for somebody go bald go bald-headed go bald-headed for go bald-headed into go bananas go bang go bankrupt go bankruptcy go barehead go barmy go baseline go bathing go beet red go before go before a notary public go begging go behind go belly up go below go berserk go berserker go better go between go beyond go beyond bounds go beyond the limit go big go bitter go black go blind go blow go blue go blue with cold go boating go boil your head! go bond go bonkers go broke go bust go button go button press go by go by air go by bus go by car go by default go by land go by plane go by rail go by sea go by the board go by the book go by the name of go by train go by underground go ca'canny go cahoots go camping go cap in hand go cart go chase oneself go cheap go cheap at go climb a tree go clubbing go coast-to-coast go cold turkey go commando go communist go conservative go counter to go crackers go crazy go crazy about over go crazy over go crook go cuckoo go dead go deaf go decimal go deeply into go deeply into something go devil go down go down a treat go down fighting go down from a university go down in history go down in history as go down in price go down in the mud go down in the sea go down in value go down into go down into oblivion go down like a lead balloon go down market go down on one's knees go down on one's knees to go down on one's knees to somebody go down on somebody's knees go down the drain go down the hill go down the ladder when you marry a wife; go up when you choose a friend go down the line for go down the wrong way go down to go down to history go down wallop go down with go down with something go down-town go downhill go downstairs- it's on the ground floor go driven to extremes go dry go dull go dutch go dutch (with somebody) go easy go easy (on somebody or something) go easy in somebody go easy on go easy on the onions go easy with go easy with something go evresi go ex-directory go exploring in go eyleminin ikinci hali go eyleminin üçüncü hali go far go far afield go far ahead go fast go fast enough to join go faster go fifty fifty go fifty-fifty go fifty-fifty with go fiilinin geçmiş zaman ortacı go first go first class go fishing go flat go flat out go flat-hunting go flop go fly a kite go fly a kite! go fo pieces go for go for a blow go for a burton go for a draw go for a drive go for a jaunt go for a picnic go for a price go for a ride go for a row go for a run go for a sail go for a song go for a spin go for a stretch go for a stroll go for a swim go for a take a ride go for a take a stroll go for a trek go for a trip go for a vacation go for a walk go for a walk in the fresh air go for a walk in the moonlight go for a weapon go for an appeal go for an outing go for broke go for each other go for good go for good and all go for it go for naught go for next to nothing go for nothing go for somebody go for somebody or something go for somebody/something go for something go for swimming go for the first time go foreign go forth go forty go forward go foul of another ship go free go from bad to worse go from door to door go from pillar to post go from somebody go from strength to strength go from to go fry an egg go fuck yourself go further go gaga over go gauge go gray go great guns go great lengths go green go green around the gills go grey go half go halfway down go halvers go halves go halves with somebody go hand in hand go hand in hand with go hang go hard with go hard with one go haywire go hell for leather go hell-bent for go helter-skelter go hence go hiking go hitchhiking go hog wild go home go home on weekends go home yankie go hot all over go hot and cold go hummingly go hungry go hunting go immediately to go in go in a body

1: 22 ms