• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

benefit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1433

BENEFIT = ['benifit] noun
1 yarar, çıkar, kâr, kazanç * eşanlamlı : profit, good, favour, help
İngilizce örnek : An army officer has better benefits than a teacher.
Türkçe çevirisi : Bir subay, öğretmenden daha iyi kazanca sahiptir.
İngilizce örnek : I am doing this for your benefit.
Türkçe çevirisi : Bunu senin menfaatin için yapıyorum.
İngilizce örnek : Laws are made for the benefit of the public.
Türkçe çevirisi : Yasalar halkın yararına yapılır.
3 avantaj * eşanlamlı : advantage * karşıtanlamlı : disadvantage
¤ verb
yaramak, yararı olmak * eşanlamlı : aid, help, profit, support
İngilizce örnek : The new law will benefit poor people.
Türkçe çevirisi : Yeni yasa yoksulların yararına olacak.
* benefit from/by = -den yararlanmak
İngilizce örnek : Have you benefited from your holiday?
Türkçe çevirisi : Tatilin sana yaradı mı?

ilgili sözler / related words

accident benefit accidental death benefit accounting and reporting by retirement benefit plans accrued benefit accrued benefit cost method additional benefit annual benefit assets held by a long-term employee benefit fund assignment of benefit assignments for benefit of creditors basic benefit be for the benefit of be of benefit to being of benefit to benefit approach benefit association benefit ball benefit by benefit certificate benefit clause benefit club benefit concert benefit cost analysis benefit cost ratio benefit from benefit from experiences benefit from irrigation benefit from service benefit from somebody's experience benefit from something benefit groups benefit improvements benefit in cash benefit in kind benefit index benefit method benefit obligation benefit of a different kind benefit of cession benefit of clergy benefit of counsel benefit of discussion benefit of fail benefit of option benefit of the doubt benefit of the same kind benefit paid at regular periods benefit performance benefit period benefit plans benefit primary benefit principle benefit proportion benefit receipt benefit segmentation benefit severance benefit society benefit somebody benefit theory benefit theory of taxation benefit to users birth benefit brand benefit cash benefit cause and benefit from somebody's misfortune child benefit childcare benefit collect unemployment benefit common benefit compensation benefit concealing offences for benefit confer a benefit conflict of benefit consumer benefit contract for benefit of third party contract for benefit of third person contract for the benefit of third party cost and benefit accounting cost and benefit analysis cost benefit analysis council tax benefit death benefit decrasing marjinal benefit defined benefit defined benefit liability defined benefit model defined benefit obligation defined benefit pension plan defined benefit plan defined benefit plans derive benefit from direct benefit disability benefit disability benefit law disablement benefit drainage benefit eligibility participation vesting or benefit accrual emergency welfare benefit employee benefit plan employee benefit plans enjoy the benefit from enure to the benefit of external benefit external marginal benefit extra benefit familiy benefit family benefit family tax benefit flood control benefit for his own benefit for the benefit of fringe benefit fringe benefit expenses funeral benefit future economic benefit general minimum income benefit get benefit from get the benefit of the doubt give one the benefit of the doubt give somebody the benefit of give somebody the benefit of the doubt give the benefit of doubt grant a benefit group administration employee benefit plans guide to cost benefit analysis of major projects have legal benefit have the benefit of the doubt health benefit fund health benefit plans healthcare benefit hospital benefit insurance housing benefit if you confer a benefit never remember it, if you receive one never forget it incapacity benefit income replacement benefit indirect benefit induced benefit industrial benefit industrial injuries disablement benefit insurance benefit inure to the benefit of invalidity benefit irrevocable benefit jobseeker's benefit leave for (someone) benefit let him who has conferred the benefit conceal it, let him who accepted it disclose it long-term care benefit lump sum benefit lump sum social benefit marginal benefit marginal net benefit marginal private benefit marginal social benefit maternity benefit may you get no benefit from it means-tested benefit medal owners benefit multiemployer benefit plans mutual benefit mutual benefit association national benefit package net benefit net benefit cost ratio noncontributory benefit nonexportable benefit not to benefit from nursing benefit of benefit (to somebody) old-age benefit optimum benefit pecuniary benefit pension benefit perceived benefit performing activities against the fundamental national interests for benefit permanent incapacity benefit permanent incapacity for work benefit personal benefit plan assets of an employee benefit plan political benefit post-employment benefit plans potential benefit power to benefit pre-retirement benefit preretirement benefit presence of legal benefit present value of a defined benefit obligation present value of defined benefit obligation private marginal benefit product benefit prospect of direct benefit public benefit public benefit association reap no benefit from something reap the benefit receive a benefit in kind recipient of benefit retirement benefit retirement benefit plans return on plan assets of an employee benefit plan right to benefit right to benefit from the free grade secure a benefit securing a benefit for a task outside the scope of authority separable costs-remaining benefit method settlement of employee benefit obligations short working benefit sick benefit sickness benefit sickness benefit fund sickness benefit in kind sickness cash benefit social benefit social housing benefit social marginal benefit somebody else to get the benefit special non-contributory cash benefit specific minimum income benefit spillover benefit subsistence benefit substantial benefit in kind supplementary benefit survivor's benefit survivors' benefit tax benefit tax benefit rule tax for the benefit of national defense tax-financed benefit temporary incapacity benefit termination benefit the first most important benefit of to get maximum benefit from training benefit trust for benefit of family unemployment benefit unjustified benefit war disablement benefit welfare benefit widow's benefit widower's benefit withdrawal of benefit work-related benefit yield a benefit

1: 1 ms