• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fit

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 18038

fit

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1621

ana kullanım 1

01. uymak 02. takmak 03. donatmak 04. ayak uydurmak 05. kendini bir şeye uydurmak 06. iyi gelmek 07. uygun olmak 08. yakışmak 09. hazırlamak 10. uygun duruma getirmek 11. alışmak 12. cam takmak 13. denk gelmek 14. ehil kılmak 15. elverişli kılmak 16. geçirmek 17. gelmek 18. girmek 19. gitmek 20. ölçüsünü almak 21. olmak 22. oturmak 23. oturtmak 24. uydurmak 25. uygun düşmek 26. uygun gelmek 27. uygun hale getirmek 28. uygun kılmak 29. vücuda iyi oturmak 30. yaramak 31. yeterli kılmak 32. alıştırmak 33. bağdaştırmak 34. -e uygun gelmek 35. -e uymak 36. intibak etmek 37. montaj etmek 38. monte etmek 39. prova etmek 40. sığmak 41. sokmak 42. teçhiz etmek 43. tutmak 44. uyar hale getirmek 45. yakıştırmak 46. yerleştirmek

ana kullanım 2

01. hastalık nöbeti 02. galeyan 03. nöbet 04. kriz 05. uygun gelme 06. uygunluk 07. uyma 08. alıştırma 09. uydurma 10. kesim 11. uygun 12. elverişli 13. sağlıklı 14. zinde 15. formda 16. gücü kuvveti yerinde 17. doğru 18. geçici arzu 19. geçici heves 20. geçme 21. icabeden 22. iyi 23. layık değer 24. münasip 25. münasip olma 26. müstahak 27. muvafık 28. sağlam 29. salih 30. seza 31. sıhhatli 32. yakışık alır 33. takma 34. geçirme 35. sara 36. tutarak kriz 37. bağımsız yabancı tur 38. birleştirme 39. boncuk illeti 40. ehil 41. elbisenin üste oturması 42. epilepsi nöbeti 43. hazır 44. kalıp 45. kapris 46. layık 47. muktedir 48. oturma 49. sağlığı yerinde 50. tutarak 51. tutarga 52. tutarık 53. tutma 54. uyan elbise, ceket vs 55. uygun olma 56. uyum 57. yaraşır 58. yerinde 59. yetenekli 60. yeterli

bilişim

01. sığdır

hekimlik

01. atak

teknik

01. uyumluluk

turizm kısaltması

01. yabancı bağımsız tur 02. yabancı ülkelere bağımsız gezi 03. rehbersiz yurtdışı gezisi

FIT = [fit] adjective
1 uygun, elverişli * eşanlamlı : suitable, suited, proper, appropriate, apt, right, well-suited * karşıtanlamlı : inappropriate
İngilizce örnek : Do you think he's fit for the job?
Türkçe çevirisi : Sence o, işe uygun mu?
İngilizce örnek : If you think fit, you can go by bicycle.
Türkçe çevirisi : Uygun görüyorsan bisikletle gidebilirsin.
2 sağlıklı, zinde * eşanlamlı : healthy, robust, sturdy, strong, well * karşıtanlamlı : unfit
İngilizce örnek : Try going for a swim - it's a good way to get fit.
Türkçe çevirisi : Yüzmeye gitmeyi dene – sağlıklı olmak için iyi bir yoldur.
İngilizce örnek : You look very fit.
Türkçe çevirisi : Çok zinde görünüyorsun.
¤ noun
1 hastalık nöbeti, sara * eşanlamlı : convulsion, paroxysm, spasm, attack, outburst
2 galeyan, kriz, nöbet
İngilizce örnek : I've never seen him in such a fit of temper before.
Türkçe çevirisi : Onu daha önce hiç böyle bir öfke nöbetinde görmemiştim.
¤ verb
1 uymak; uydurmak * eşanlamlı : adapt, adjust, alter, modify
İngilizce örnek : These shoes fit me nicely.
Türkçe çevirisi : Bu ayakkabılar bana güzel uyuyor.
İngilizce örnek : Those shoes don't fit the boy any more. He's grown out of them.
Türkçe çevirisi : O ayakkabılar oğlana artık uymuyor. Büyüdüğü için dar geliyor.
2 yakışmak, uymak * eşanlamlı : match, agree, suit, harmonize, correspond
3 tutmak
4 sığdırmak
İngilizce örnek : I had a lot of difficulty in fitting everything into my case.
Türkçe çevirisi : Her şeyi çantama sığdırmakta çok zorluk çekiyorum.
5 takmak, döşemek
İngilizce örnek : We are having our new central heating fitted.
Türkçe çevirisi : Yeni kaloriferimizi döşetiyoruz.
* fit in = 1 uymak; sığmak
İngilizce örnek : The garage is big enough for ten cars to fit in.
Türkçe çevirisi : Garaj on arabanın sığacağı kadar büyük.
2 uydurmak

ilgili sözler / related words

1000 fit altında a dish fit for a king a fainting fit a fit of coughing a fit of hysterics a fit of nerves a fit of the dumps a tight fit accuracy of fit adapt to fit adjust object size to fit text ague fit alter to fit as fit as a fiddle auto fit into title bar area be fighting fit be fit be fit for be fit for nothing be fit only for be fit to be fit to be tied be in an epileptic fit be made to fit into be seized with a fit of laughter become fit for the scrap heap being fit to being made to fit best fit best fit size bir fit küp/saniye ortalama akımın sulayacağı saha burst into a fit of laughter burst into a fit of passion can I change it if it doesn't fit me cause a fit between channel fit chi-square test of goodness of fit chi-squared goodness of fit test clearance fit close fit come to fit conniption fit consider fit cropped to fit dancing can keep you fit do you have anything that will fit me does it fit don't fit text don't have a conniption fit don't throw a fit dressed fit to kill dressed up fit to kill driving fit easy fit expansion fit fainting fit fall down in a fit fall into a fit feel fit fighting fit fit … on fit a fuse to fit a spout to a vessel fit a tyre fit a-round fit and finish fit as a fiddle fit as a flea fit both fit clearance fit exactly fit factor fit for a bairam fit for a bride fit for a festival fit for a king fit for a mental asylum fit for a present fit for active duty fit for active service fit for breeding fit for burning fit for eating as an appetizer fit for felling fit for flying duties fit for hell fit for military service fit for nothing fit for purpose fit for reaping fit for sea fit for service fit for slaughter fit for stuffing fit for the chase fit for the junkyard fit for tillage fit for tropical service fit for use fit for work fit for your mouth fit height fit in fit in (with somebody or something) fit in line fit in with fit into fit into one another fit into the mind fit kare fit küp fit küp/dakika fit like a glove fit loosely fit mode fit of a function fit of anger fit of coughing fit of generosity fit of hysterics fit of laughter fit olduk fit olmak fit olmak (ödeşmek) fit olmuş fit on fit on something fit one thing into another fit one's book fit one's interest fit only for the scrap heap fit onto fit out fit out a ship fit out somebody or something (with something) fit perfectly fit selection fit sokmak fit somebody fit somebody for fit somebody for a career fit somebody in(to something) fit somebody or something out (with something) fit somebody to a t fit something in fit something up with something fit test fit text fit the bill fit the bit fit the facts fit tight fit time and space fit to fit to be fit to be an heirloom fit to be seen fit to be seen to by the police fit to be set free fit to be tied fit to be used as a souvenir fit to drink fit to drive fit to drop fit to eat fit to height fit to kill fit to page fit to plead fit to wake the dead fit to width fit to window fit together fit tolerance fit up fit up with fit vermek fit well fit width fit with a hoop fit with glass fit within budgetary constraints food fit for swine foot meter rod fit force fit free fit freehand fit give one a fit give somebody a fit glaze fit goodnes of fit goodness of fit goodness of fit test have a conniption fit have a fit have a fit of have a fit of avarice have a fit of bad temper have a fit of coughing have a fit of hysterics have a fit of idleness have a fit of laughter have a fit of nerves have a fit of obstinacy have a fit of the giggles have a nervous fit have a pink fit have an epileptic fit have somebody fit something he is not fit for the job he is not fit for the position he is not fit to command others, that cannot command himself he was fit to be tied heavy-force fit hysterical fit I feel fit to drop i feel fit to drop in a fit of aberration in a fit of anger in a fit of pique inç ve fit olarak işaretlenmiş ölçme çubuğu induced fit model induced fit theory interference fit is not fit to hold a candle to somebody it is a bad fit it is a perfect fit it is not fit it is not fit for us to do so it's a tight fit it's fit for the junkyard keep fit lack of fit laugh fit to burst laugh fit to bust least square fit least-sguare fit least-square fit line of best fit line of the best fit linear fit loose fit love makes one fit for any work make fit make something fit market fit medium fit monovision fit more than fit more than is fit moving average method of fit not fit for a drawing room not fit for good society not fit for use not fit to be seen not fit to hold a candle to not fit to turn a dog out not to be fit to hold a candle to not to be fit to inf not to fit not to fit to hold a candle to on fit genişliğinde piston fit plain fit press fit push fit quando plus fit quam fieri debet, videtur etiam illud fieri quod faciendum est reduce to fit regular fit relative fit index running fit saniyede fit scale to fit page seal fit see fit see fit (to do something) see fit (to) see fit to sekiz fit derinlik semi-average fit she's fit as a fiddle shivering fit shrink fit shrink fit connecting rod shrink to fit size to fit size to fit form sliding fit slim fit slip fit snug fit socket fit stylistic fit superbly fit şimdi … fit yüksekliğe tırmanıyoruz temporary fit test of fit that didn't fit the bill that dress is a bad fit that dress is a good fit that's fit to live in think fit think fit (to do something) think fit to think fit to do something this ... doesn't fit me this hat ought to fit you throw a fit tight fit to fit to fit the occasion transition fit trying to fit a square peg into a round hole types of fit uçağın coğrafi yüksekliğini fit olarak gösteren alet uçağın deniz düzeyinden olan yüksekliğini fit olarak gösteren alet uçağın tırmanış ya da alçalışını fit olarak gösteren alet what kind of work is he fit for with a fit of laughter wringing fit ya mars ya fit yirmi bin fit yükseklikte uçacağız you are fit as a fiddle you look fit you look very fit

1: 0 ms