• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uyumlu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3282

çevrebilim

eski söz

UYUMLU = (uyumlu nedir; uyumlu ne demek; uyumlu İngilizcesi) Çevresine karşı kendisi ve toplum için yararlı olacak biçimde tepki yapabilme yeterliği olan ya da bu yeterliği eyleme dönüştüren (kişi).

UYUMLU = (uyumlu nedir; uyumlu ne demek; uyumlu İngilizcesi) Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı: «Kadından anladığı, uyumlu arkadaşlık, çıtkırıldım olmamak, güzel, alımlı olmaktı.» -N. Cumalı.

uyumlu = adaptif [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = ahenkli [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = konkordan [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = mutabık [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = mütenasip [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = oryante [öz Türkçe - eski terim]

uyumlu = âhengdâr [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = âhenggüzâr [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = âhenkdâr [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = hemâheng [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = hemâhenk [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = muntabık [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = mutabık [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = mütenasib [Türkçe - Osmanlıca]

uyumlu = mütevazin [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms