• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pure

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1544

teknik

PURE = [pyuı] adjective
1 katıksız, arı, saf * eşanlamlı : unmixed, undiluted, natural, genuine, simple * karşıtanlamlı : impure
İngilizce örnek : This is pure milk with no water added.
Türkçe çevirisi : Bu, hiç su katılmamış saf süttür.
İngilizce örnek : This is pure silk.
Türkçe çevirisi : Bu, saf ipektir.
2 temiz * eşanlamlı : clean, unpolluted, uncontaminated, sterilized * karşıtanlamlı : polluted
İngilizce örnek : If the water is pure, it will not need further treatment.
Türkçe çevirisi : Su temizse, ilave işleme (arıtmaya) gerek duymaz.
3 safkan
4 masum, namuslu * eşanlamlı : chaste, undefiled, uncorrupted, virtuous, innocent, honest, upright * karşıtanlamlı : corrupt, impure
5 kuramsal, teorik

PURE nasıl okunur, okunuşu /pyuı/ sıfat

1: 0 ms