• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gentle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3979

ana kullanım 1

GENTLE = ['centıl] adjective
1 ince, kibar, nazik * eşanlamlı : kind, tender, kindly, mild, merciful, civilized * karşıtanlamlı : rough
İngilizce örnek : She is a gentle and affectionate mother.
Türkçe çevirisi : O nazik ve sevecen bir annedir.
2 tatlı, yumuşak, hafif, yavaş * eşanlamlı : soft, moderate, temperate, calm, quiet, placid; slow
İngilizce örnek : She spoke in a gentle voice to the old man.
Türkçe çevirisi : Yaşlı adama kibar bir sesle konuştu.
İngilizce örnek : He felt relieved by the gentle words of the doctor.
Türkçe çevirisi : Doktorun nazik sözleriyle rahatladı.

GENTLE = (gentle nedir; gentle Türkçesi) Hızı ölçülemeye değer olmayacak kadar hafif olan rüzgâr. Bofor Rüzgâr Ölçeğinde, meltem yani saatte 8 ile 12 mil hızla esen rüzgârlar bu kategoriye girer. Bofor ölçeğinde bu tip rüzgârlar '3' rakamı ile gösterilir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms