• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

adaptable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 21154

ADAPTABLE = [ı'deptıbıl] adjective
kolayca uyum sağlayan, uyumlu * eşanlamlı : flexible * karşıtanlamlı : unadaptable
İngilizce örnek : Elderly people are not as adaptable as young ones.
Türkçe çevirisi : Yaşlı insanlar gençler gibi (kolayca) uyum sağlayamaz.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms