• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sympathetic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5075

SYMPATHETIC = [simpı'tetik] adjective
(to) karşısındakinin duygularına katılan, duygudaş, halden anlar * eşanlamlı : compassionate, caring, affectionate, kind, warm, tender * karşıtanlamlı : indifferent, unsympathetic
İngilizce örnek : He hasn't been sympathetic with her problems.
Türkçe çevirisi : Onun sorunlarına karşı duyarlı olmadı. (Sorunlarıyle ilgilenip onları onunla paylaşmadı.)
İngilizce örnek : I usually try to be sympathetic when people talk about their problems.
Türkçe çevirisi : İnsanlar sorunlarından söz edince genellikle onların dertlerine ortak olurum.
İngilizce örnek : She was very sympathetic when we told her our problem.
Türkçe çevirisi : Sorunumuzu ona söyleyince bizimle ilgilenip halimizden anladı.

SYMPATHETIC
She is a sympathetic listener who always makes me feel better.
O, her zaman beni daha iyi hissettiren dert ortağı bir dinleyicidir.

The judge was sympathetic to the defendant's situation.
Hâkim, sanığın durumuna acıdı.

The sympathetic crowd cheered on the underdog.
Acıyan kalabalık, dezavantajlı tarafı destekledi.

The sympathetic nurse held the patient's hand and comforted him.
Duygudaş hemşire hastanın elini tuttu ve onu rahatlattı.

The politician made a sympathetic speech about the struggles of the working class.
Politikacı, çalışan sınıfın mücadeleleri hakkında empatik bir konuşma yaptı.

The teacher was sympathetic to the student's request for extra help.
Öğretmen, öğrencinin ek yardım talebine karşı anlayış gösterdi.

The sympathetic character in the film was easy to root for.
Filmdeki sevimli karaktere destek vermek kolaydı.

The sympathetic portrayal of the victim in the news story touched many people's hearts.
Haber bültenindeki kurbanın sevimli portresi birçok kişinin kalbine dokundu.

The sympathetic gestures of the community rallied around the family in need.
Toplumun empatik hareketleri ihtiyaç sahibi aile etrafında bir araya geldi.

The artist's sympathetic portrayal of the subject captured the essence of their personality.
Sanatçının özneyi sempatik bir şekilde tasvir etmesi, kişiliğinin özünü yakalamıştır.

1: 0 ms