• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sympathetic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5075

SYMPATHETIC = [simpı'tetik] adjective
(to) karşısındakinin duygularına katılan, duygudaş, halden anlar * eşanlamlı : compassionate, caring, affectionate, kind, warm, tender * karşıtanlamlı : indifferent, unsympathetic
İngilizce örnek : He hasn't been sympathetic with her problems.
Türkçe çevirisi : Onun sorunlarına karşı duyarlı olmadı. (Sorunlarıyle ilgilenip onları onunla paylaşmadı.)
İngilizce örnek : I usually try to be sympathetic when people talk about their problems.
Türkçe çevirisi : İnsanlar sorunlarından söz edince genellikle onların dertlerine ortak olurum.
İngilizce örnek : She was very sympathetic when we told her our problem.
Türkçe çevirisi : Sorunumuzu ona söyleyince bizimle ilgilenip halimizden anladı.

1: 0 ms