• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

melodious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 28418

MELODIOUS = [mi'loudiıs] adjective
kulağa hoş gelen, uyumlu, melodik * eşanlamlı : tuneful, melodic, musical, harmonious, concordant, dulcet * karşıtanlamlı : discordant, tuneless
İngilizce örnek : She has a melodious voice.
Türkçe çevirisi : Melodik (tatlı) bir sesi var.

1: 0 ms