• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

harmonious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10824

HARMONIOUS = [ha: 'mouniıs] adjective
uyumlu * eşanlamlı : harmonic, tuneful, melodious, musical; compatible, concordant, correspondent, agreeable * karşıtanlamlı : cacophonus; discordant, disagreeable
İngilizce örnek : He uses harmonious colours in his paintings.
Türkçe çevirisi : Tablolarında uyumlu renkler kullanır.

1: 0 ms